Zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju

Bosna i Hercegovina je sada veoma blizu početka izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. U petak, 19. juna 2015. godine, Ured Europske unije za hranu i veterinarstvo (FVO)* je obavijestio Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine da se svi postupci koje je Bosna i Hercegovina predložila u Akcionom planu za kontrolu proizvodnje i prerade mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih za izvoz u Europsku uniju smatraju zadovoljavajućim u odnosu na sve preporuke FVO-a.

Europska komisija pohvaljuje Bosnu i Hercegovinu zbog utvrđivanja i usvajanja Akcionog plana i očekuje da svi aspekti Akcionog plana budu u potpunosti provedeni na koordiniran način, i bez odlaganja, na području cijele zemlje, od strane državnih i entitetskih administracija. Revizija FVO-a koja treba verificirati punu provedbu Akcionog plana je zakazana za 2016. godinu.

Bosna i Hercegovina je već uključena na popis zemalja koje ispunjavaju uslove za izvoz toplinski obrađenog mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju, ali prije nego što izvoz može početi, Bosna i Hercegovina će morati dostaviti Europskoj komisiji popis proizvodnih pogona koji su ocijenjeni kao usklađeni i predloženi za izvoz u Europsku uniju. Nakon što Europska komisija odobri ovaj popis, Bosna i Hercegovina može početi izvoziti u Europsku uniju mlijeko i mliječne proizvode iz tih pogona.

Premda je riječ o veoma pozitivnom pomaku u trgovinskim odnosima između Bosne i Hercegovine i Europske unije, Europska komisija, također, podsjeća na potrebu da se sada stavi fokus na prilagođavanje trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zbog ulaska Hrvatske u EU.

*Ured Europske unije za hranu i veterinarstvo (FVO) je služba Europske komisije odgovorna za osiguravanje odgovarajuće provedbe i primjene zakonodavstva Europske unije u oblasti sigurnosti hrane, zdravlja životinja, zdravlje bilja i dobrobiti životinja.

Europa.ba