Svečana primopredaja Imigracionog centra za ilegalne migrante kojeg je finansirala Evropska unija

Pozivaju se svi predstavnici sredstava informisanja da prisustvuju ceremoniji svečanog otvorenja/primopredaje nove zgrade Imigracionog centra za ilegalne migrante u BiH, koja će se održati u ponedjeljak 23. novembra 2009. godine, u 11.00 časova, u prostorijama Centra, Lukavica, Istočno Sarajevo (u blizini stadiona FK “Slavija”). Prisutnima na ceremoniji će se obratiti ambasador Dimitris Kourkoulas, šef Delegacije Evropske komisije u BiH, gdin Mijo Krešić, v.d. ministra sigurnosti BiH i gdin Dragan Mektić, direktor Službe za poslove sa strancima BiH.

Evropska unija je obezbijedila preko 1.1 milion eura za izgradnju prvog prijemnog centra za ilegalne migrante zatvorenog tipa, čiji je cilj obezbijediti djelotvorno i efektivno procesuiranje predmeta ilegalnih migranata koji su državljani trećih zemalja a nalaze se u BiH. Centar će obezbijediti zakonski pritvor za sve kategorije stranih državljana u skladu sa međunarodnim i standardima EU i najboljim praksama uključujući ali se ne ograničavajući na sljedeće: prvu pomoć, poštivanje tradicije, kulture i religije, garancija sigurnosti za strane državljane koji se nalaze u Centru, zaštita ličnih podataka svakog stranog državljanina, priprema za odlazak stranih državljana u zemlju porijekla ili u drugu zemlju. Evropska unija je takođe obezbijedila nabavku namještaja za Centar i vozila za transport ilegalnih imigranata u zemlje porijekla.

Puštanje novih kapaciteta Imigracionog centra u rad je bio jedan uslova liberalizacije viznog režima za građane BiH koji je ovim činom ispunjen.

Program ceremonije:

11.00 – 11.05 h  Otvaranje manifestacije (himna BiH) i pozdravna riječ moderatora; 11.05 – 11.15 h  Obraćanje ambasadora Dimitrisa Kourkoulasa sefa Delegacije Evropske komisije u BiH; 11.15 – 11.25 h  Obraćanje g. Mije Krešića v.d. ministra sigurnosti BiH; 11.25 – 11.35 h  Obraćanje g. Dragana Mektića direktora Službe za poslove sa strancima: 11.35 – 11.45 h  Svečani čin otvaranja Imigracionog centra (presijecanje vrpce) 11.45 – 12.30 h  Koktel za zvanice.

Za više detalja o ceremoniji molimo kontaktirajte: Služba za poslove sa strancima Tel./ 061-237-465; E-mail: stranci@sps.gov.ba;

Europa.ba