Podrška Evropske unije Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja

Projekat „Podrška Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja“, usmjeren na poboljšanje efikasnosti i produktivnosti agrikulturnih projekata, predstavljen je u ponedjeljak, na konferenciji održanoj u zgradi Delegacije Evropske unije u Sarajevu. Vrijednost projekta koji će se implementirati naredne dvije godine iznosi 790.450 eura, a finansira ga Evropska unija iz IPA fondova.

Cilj projekta je uspostava integrisanog fitosanitarnog kontrolnog sistema na nivou BiH i implementacija državnog plana zaštite zdravlja bilja, usklađenog sa standardima Evropske unije.

Harmoniziranje sistema Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja sa zakonima u EU je izuzetno bitan za proizvođače hrane u BiH, jer bi svoje proizvode mogli izvoziti na svjetsko tržište  uključujući tržište Evropske unije.

Johann Hesse, šef Sekcije Operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH je podsjetio da je Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja upostavljena 2009. godine i da je određeni napredak postignut u ovom sektoru ali je dodao da je u posljednjem godišnjem izvještaju o napretku Evropske komisije za BiH navedeno da zakoni na državnom nivou praktično otežavaju kompanijama iz BiH da plasiraju proizvode na širem tržištu.

„Inspekcijski nadzor se ne provodi na jedinstven način“, kazao je Hesse i dodao da je trening osoblja neadekvatan i da je neophodno ojačati kapacitete inspekcija. Radenko Radović, direktor Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja pri Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa zahvalio se  za pomoć Evropskoj uniji.

„Nastojaćemo da harmoniziramo propise“ rekao je i dodao da treba uspostaviti sistem zaštite bilja prema evropskim standardima. Radović je također naglasio da će Uprava maksimalno iskoristiti pomoć eksperata koje angažuje projekat EU.

Isto tako naglasio je da će se Uprava fokusirati na implementaciju postojećeg zakonodavstva, kao i na dalje usklađivanje sa evropskim standardima.  Radović je potcrtao da je pored granične kontrole, interna kontrola proizvoda prioritetna jer kvalitet proizvoda na tržištu BiH direktno utiče na zdravlje ljudi i stanje okoliša. Aktivnosti PHPA za slijedeći period uključuju uspostavljanje fitosanitarnog registra, izrada programa posebnog nadzora za prioritetne štetne organizme, regulisanje prometa sjemena i sadnog materijala, kao i regulisanje registracije fitofarmaceutskih sredstava u BiH.  Prioriet je i kontinuirana obuka osoblja fitosanitarne administracije u BiH, uključujući laboratorije, ministarstva, inspektore i Upravu. 

U nekoliko navrata je na konferenciji poručeno kako je harmonizacija propisa iz oblasti zaštite zdravlja bilja sa standardima EU hitan zadatak s obzirom i na to da Hrvatska kao glavno tržište za plasman poljoprivrednih proizvoda iz BiH može osigurati status članice EU u skoroj budućnosti. 

Glavni lokalni partneri u ovom projektu su ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH i Republike Srpske, Brčko distrikta, te tri inspektorata na nivou oba entiteta i Brčko Distrikta koja su uključena u implementaciju fitosanitarne kontrole.

Pet glavnih aktivnosti planiranih u okviru projekta baviće se sistemom kontrole za zdravlje bilja, proizvodima za zaštitu bilja, te sjemenje i certifikacija materijala iz sjemenja.

Europa.ba