Predstavljanje Poslovnika o provođenju mjera zaštite svjedoka na sudovima širom Bosne i Hercegovine i operativnog priručnika

Dvodnevna konferencija na kojoj je predstavljen nacrt Poslovnika o provođenju mjera zaštite svjedoka na sudovima širom Bosne i Hercegovine i operativnog priručnika počela je u Sarajevu u ponedjeljak. Konferencija ima dva osnovna cilja; prihvatanje mišljenja sudija i tužilaca o predstavljenom nacrtu, kao i stvaranje prilike za učenje iz iskustava dužnosnika Međunarodnog tribunal za ratne zločine u Jugoslaviji (ICTY) i sudova u BiH, a koji su već implementirali mjere programa za zaštitu svjedoka.

Gospodin Boris Iarochevitch, šef Odjela operacija u  u Delegaciji EU u BiH, rekao je da ključna uloga svjedoka u procesuiranju ratnih zločina čini njihovu zaštitu od suštinske važnosti. Dodao je da jak poslovnik i operativni vodič o primjeni mjera zaštite svjedoka, kao i uspostavljanje odgovarajućih tehničkih kapaciteta i sadržaja, su također neophodni. Iz ovih razloga EU investira preko 1,5 miliona eura za podršku obnavljanja sudskih prostorija i prostorija za svjedoke, te obezbjeđivanje audio i vizuelne opreme za 11 kantonalnih i općinskih sudova širom BiH.

Ambasador Velike Britanije u BiH, Michael Tatham, kazao je da je „zaštita svjedoka ključna kada se radi o podnošenju tužbi i podizanju optužnica, ali i za policiju kada istražuje zločine.”

„Uspjeh u ovim procesima uveliko zavisi od kredibiliteta svjedoka koji mogu svjedočiti znajući da im je sigurnost zaštićena. To daje jasnu poruku građanima da je sistem efikasan i to, u isto vrijeme, pokazuje da vlasti imaju čvrstu namjeru da se suoče sa kriminalom. Ovo je naročito važno u procesuiranju ratnih zločina gdje su svjedoci ključni element.”

I gospodin Iarochecvitch i ambasador Tatham su istakli važnost provođenja Nacionalne strategije za ratne zločine.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, gospodin Milorad Novković, rekao je da oblast zaštite svjedoka do sada nije imala pažnju koju zaslužuje. Dodao je da sudije i tužioci moraju ostati dosljedni implementiranju ovoga i drugih aspekata Nacionalne strategije za ratne zločine.

Konferencija je organizovana od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, pod pokroviteljstvom Ambasade Velike Britanije u BiH,  koja je takođe finansirala izradu nacrta Poslovnika i operativnog priručnika.

Europa.ba