EU podrška Programu prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske

Svečana konferencija IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007- 2013, održana je u srijedu u Sarajevu. Tom prilikom potpisani su ugovori o dodjeli 13 grantova sa korisnicima čiji su projekti odobreni za finansiranje u okviru Prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga.

„Zahvaljujući posvećenosti i opredjeljenju svih učesnika možemo zvanično objaviti početak implementacije projekata u okviru Programa prekogranične saradnje između Hrvatske i BiH“, rekao je šef Odjela operacija u Delegaciji EU u BiH, Boris Iarotchevich.

On je istakao da je pristiglo 103 projektna prijedloga čija ukupna vrijednost uveliko prevazilazi raspoloživa sredstva. Dosta projekata, prema Iarotchevichevim riječima, bavi se prekograničnim turizmom, zaštitom okoliša, uštedom energije, boljim korištenjem energije u poljoprivredi kao i promoviranjem i uspostavom mreže malih i srednjih preduzeća sa obje strane granice.

„Ovi projekti će dodatno ojačati veze i poslovne odnose te zajedničke socijalne i kulturne osnove između institucija i ljudi. Ovo je tek prvi poziv i prije ljeta očekujemo da ćemo objaviti i drugi poziv. Nadam da ćemo imati blizu tri miliona eura raspoloživih sredstava za BiH i isto toliko za Hrvatsku“, dodao je Iarotchevich.

Iarotchevich je pojasnio da je Evropska unija davno prepoznala važnost regionalne saradnje i stoga su i inicirani programi prekogranične saradnje koji će zasigurno doprinijeti promoviranju ekonomskog i socijalnog prosperiteta regije i doprinijeti pomirenju i dobrim susjedskim odnosima. Ipak, uspjeh ovih programa na kraju zavisi od ljudi u regionu, od načina na koji vode i upravljaju poslovima i od toga kako će svi koji žive s obje strane granice između Hrvatske i BiH iskoristiti ove prilike u svoju korist.    

Prema riječima državnog sekretara u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske Karla Gjurašića, program prekogranične saradnje sa BiH je za Hrvatsku označen kao najznačajniji program prekogranične saradnje sa zemljama koje nisu u Uniji. Vrijednost ovog programa je 3,6 miliona eura.

„Naše zajedničke aktivnosti usmjerene su na jačanje kapaciteta i razvoj vještina za upravljanje programima strukturalne pomoći EU koji će biti dostupni u kasnijim fazama kada naše zemlje postanu članice Unije“, rekao je on.

Kako je rečeno na konferenciji, riječ je o drugoj komponenti IPA fondova koja se odnosi na prekograničnu saradnju. Prema riječima direktorice Direkcije za evropske integracije BiH Nevenke Savić, jedan od bitnih elemenata Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je regionalna saradnja i s tog stanovišta, projekat prekogranične saradnje BiH i Hrvatske je vrlo važan.

Više informacija o Programu prekogranične saradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine na http://www.cbc-cro-bih.net/

Europa.ba