Jačanje lokalne demokratije – LOD II

Evropska unija je obezbijedila 1,5 miliona eura za provedbu druge faze projekta „Jačanje lokalne demokratije – LOD II“. Povodom toga je u srijedu, u Sarajevu potpisan Memorandum o razumijevanju  između 15 partnerskih opština i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP).

Projekat su potpisali šef Odjela operacija u Delegaciji EU u BiH, Boris Iarochevitch, ministar pravde BiH Bariša Čolak, v. d. rezidentnog predstavnika UNDP u BiH, Peter van Ruyssevald i načelnici 15 opština: Bijeljine, Dervente, Foče, Grada Sarajeva, Gradiške, Jablanice, Ključa, Ljubuškog, Prijedora, Tešnja, Trebinja, Tuzle, Srebrenika, Zvornika i Zavidovića.

Krajnji cilj projekta je pomoć lokalnim vlastima da obezbijede bolju uslugu građanima i na taj način unaprijede kvalitet života u Bosni i Hercegovini. 

„Općine igraju ključnu ulogu u procesu EU integracija jer su one nivo vlasti koji je najbliži građanima i sa kojeg im se najbolje može objasniti šta su to integracije i koji su uslovi  postavljeni u tom procesu“, kazao je Boris Iarochevitch.

On je naglasio i da civilno društvo ima značajnu ulogu u svemu tome, te da EU u velikoj mjeri konsultira organizacije civilnog društva prilikom osmišljavanja programa  pomoći ali i prilikom pravljenja izvještaja o napretku BiH. U svjetlu toga će, prema njegovim riječima, EU nastaviti pružati podršku procesu razvijanja dijaloga između lokalnih vlasti i civilnog društva.

Ministar pravde BiH Bariša Čolak poručio je da očekuje bolju saradnju organizacija civilnog društva i lokalne zajednice.

„Na ovaj način ćemo postići mnogo organizovaniji razvoj lokalne zajednice i omogućiti transparentnije finansiranje organizacija civilnog društva“, kazao je Čolak.

Peter Van Ruysseveldt, v. d. rezidentnog predstavnika UNDP u BiH objasnio je da je projekat usmjeren na djelotvornije i efikasnije pružanje usluga građanima.

„Ovo je izuzetno kvalitetan projekat, dobro osmišljen i namijenjen prvenstveno građanima“, kazao je Van Ruysseveldt.

Projekat „Jačanje lokalne demokratije – LOD II“ će se provoditi do marta 2012. godine.

Europa.ba