Odlučnija borba protiv korupcije

Dvodnevni seminar o jačanju borbe protiv korupcije koji organizuju Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Instrumentom za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske unije (TAIEX) i Policijskom misijom EU u BiH (EUPM), počeo je u srijedu u Sarajevu.

Prema riječima šefice Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH, Natalie Dianiskove, borba protiv korupcije je više od obične borbe protiv kriminala – ukljućuje i dobru upravu, I integritet javnih institucija i njihovu sposobnost da dobiju i zadrže povjerenje građana.  „Dobro upravljanje je preduslov za efikasno društvo i funkcionisanje institucija” rekla je Dianiskova.. „To je standard kojem teže sve članice Evropske unije i stoga ga trebaju postići i sve zemlje koje jednog dana žele ući u EU.”

Ona je naglasila da su borba protiv korupcije i kapacitet za kreiranje i implementaciju antikorupcionih politika važan politički kriterij za predpristupne zemlje. Dodala je kako borba protiv korupcije u BiH predstavlja poseban izazov zbog visoko politizovanog javnog sektora i višeslojne administrativne strukture sa zasebnim zakonodavstvom i ovlastima.

„Seminar je namijenjen policajcima, tužiocima i sudijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou“, rekao je ministar unutrašnjih poslova FBiH Predrag Kurteš.

“Fokusiran je na konkretne primjere slučajeva korupcije i prezentaciju studija slučajeva iz iskustva Belgijske savezne policije“.

Domenico Paterna, zamjenik Šefa misije EUPM dodao je da je korupcija složen fenomen koji ima korijenje u birokratiji i političkim institucijama i naglasio da je borba protiv korupcije prva i glavna dužnost države te da je moguća samo kombiniranjem mjera koje uključuju krivična, disciplinska i administrativna gonjenja, kao i preventivne mjere i edukacione kampanje javne svijesti.

Prema riječima Dirka D’hulsta, eksperta za borbu protiv korupcije EUPM-a, Policijska misija EU u BiH ima ulogu da savjetuje i vrši monitoring akcija koje provode domaće snage u borbi protiv korupcije.

EUPM je zajedno sa Ministarstvom i TAIEX-om organizirao ovaj seminar kako bi predstavnici domaćih institucija koje se bave borbom protiv korupcije na praktičnim primjerima uz asistenciju belgijskih stručnjaka proširili svoja znanja o ovom problemu.

„BiH ima strategiju borbe protiv korupcije na državnom nivou za period od 2009. do 2014. godine, ali mi uvijek tražimo od nižih admistrativnih nivoa da nas informišu o svojim akcionim planovima i postignućima u borbi protiv korupcije“, rekao je D’hulst.

Dvodnevnoj edukaciji prisustvovala su 43 inspektora, tužioca te direktori policijskih akademija.

Europa.ba