Video poruka visoke predstavnice EU/potpredsjednice Evropske komisije Catherine Ashton povodom Dana Evrope, 9. maja

Veoma mi je drago što vam se ponovo obraćam  na Dan Evrope – 9. maja. Čini se nevjerovatnim da je već prošla godina dana otkada smo zadnji put proslavili ovaj praznik. Bila je to godina u kojoj smo vidjeli značajne promjene koje su međunarodnoj zajednici donijele i izazove i mogućnosti.  

Evropska unija se suočava sa ovim izazovima. Posljednjih godina smo postali značajno više otvoreni i naša  uloga i domet su rasli, dok smo se postavljali kao sila dobra u našem susjedstvu i šire.  

Težnja da se izgradi snažna vanjska politika EU je dobila ogroman podsticaj pokretanjem Evropska služba za vanjske poslove (European External Action Service – EEAS) 1. januara ove godine. EEAS će predstavljati jedinstvenu platformu za projekciju evropskih vrijednosti i interesa širom svijeta. Također, predstavljaće jedinstvenu adresu za sve naše partnere širom svijeta.

Cilj svih ovih napora je kreirarenje bolje, usklađenije zajedničke vanjske politike EU, pružanje evropskih odgovora na kompleksne globalne probleme, u saradnji sa našim partnerima širom svijeta. Znam da  brojne države to već dugo priželjkuju – i sada smo u prilici da to i pružimo.

Po prvi put, u prilici smo da objedinimo sva sredstva koja EU ima na raspolaganju: diplomatiju, politički angažman, razvojnu pomoć, humanitarnu pomoć, ekonomsku saradnju i upravljanje građanskim i vojnim krizama.

I već koristimo ove nove, veće mogućnosti u suočavanju sa izazovima i prilikama koje donosi najnoviji razvoj situacije u Sjevernoj Africi i Bliskom Istoku.

Poruka iz Evrope našim prijateljima širom svijeta je jasna: želimo da zajednički radimo na rješavanju nekih od najvećih izazova sa kojima se svi suočavamo. Sa EEAS u funkciji, bićemo bolji i sposobniji partner.

I dalje smo najveći donator i najveća trgovinska sila na svijetu, ali radimo i mnogo više i to činimo zajedno.

Podržavamo demokratske reforme u Egiptu i Tunisu, radimo zajedno sa međunarodnom zajednicom na budućnosti Libije nakon Gadafija i vršimo maksimalan pritisak na represivne režime u zemljama poput Sirije kako bismo ih primorali na promjene.

Mi imamo vodeću ulogu u mirovnom procesu na Bliskom Istoku, kako preko bliskih bilateralnih kontakata sa našim partnerima, tako i kao dio Četvorke.

Borimo se protiv pirata u vodama Somalije i pomažemo izgradnju Haitija nakon katastrofalnog zemljotresa.

Posredujemo između Srbije i Kosova kako bismo ostvarili trajni mir na Zapadnom Balkanu i vodimo pregovore sa Iranom o njihovom nuklearnom programu.

Naših 130 Delegacija EU širom svijeta su partneri od povjerenja u zemljama domaćinima u svim aspektima politike EU, od vanjske i bezbjednosne politike, do pitanja energetike i klimatskih promjena.

Na Dan Evrope, Evropska unija koristi priliku da sa sjeti odakle je potekla. Međutim, iznad svega, u prilici je da vidi koliko daleko je stigla.

Evropska služba za vanjske aktivnosti je otjelovljenje ujedinjenog i snažnog kontinenta. Svrha njenog postojanja je da osigura bezbjednost i stabilnost evropskim građanima, i da pomogne da se ta bezbjednost i stabilnost proširi u cijelom svijetu.

Europa.ba