Zvanični početak projekta pod nazivom “Priprema IPARD sektorskih analiza u Bosni i Hercegovini“

Jučer je u prisustvu brojnih predstavnika relevantnih institucija, u prostorijama Delegacije Evropske Unije u BiH, zvanično otpočeo projekat pod nazivom “Priprema IPARD sektorskih analiza u Bosni i Hercegovini“.

Evropska unije je za ovaj projekat, kojeg implementira Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), izdvojila 500.000,00 Eura iz IPA fondova. Korisnici navedenog projekta su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, entitetska ministarstva poljoprivrede i Odjeljenje za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH. Projekat omogućava izradu sektorskih analiza, čime su obuhvaćeni sljedeći sektori – mlijeko, meso, voće i povrće, uključujući vinarski sektor, žitarice i diverzifikacija.

Učesnicima sastanka obratili su se gdin. Johann Hesse, Šef Operativnog odjela za ekonomske reforme i prirodne resurse u Delegaciji Evropske unije u BiH, gdin. Gerold Boedeker iz FAO, te predstavnici MVTEO BiH, entitetskih ministarstava poljoprivrede i Brčko Distrikta BiH koji su istakli značaj sektorskih analiza za kreiranje budućih politika u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH.

Veliki doprinos u realizaciji projekta i pripremi sektorskih analiza pružiće Poljoprivredno-prehrambeni fakultet iz Sarajeva, Poljoprivredni fakultet iz Banjaluke i Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet iz Mostara.

Navedeni projekat će, prema mišljenju ključnih aktera, biti primjer dobre prakse i saradnje institucija u ostvarivanju razvojnih ciljeva.

Proces izrade sektorskih analiza biće završen do decembra mjeseca tekuće godine, čime će biti ispunjen jedan od preduslova za korištenje sredstava EU iz pete komponente IPA fondova (IPARD), kada BiH ostvari status zemlje kandidata za članstvo u EU.

Europa.ba