Efikasno upravljanje zatvorima u BiH

Rezultati zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Efikasno upravljanje zatvorima u Bosni i Hercegovini“, u koji je uloženo 800.000 eura prezentirani su u petak u Sarajevu. Program je provelo Vijeće Evrope u periodu od 1. februara 2009. do 31. decembra 2010. godine.

Upravljanje zatvorima za Evropsku uniju važno je iz više razloga, pojasnila je šefica Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH, Natalia Dianiskova: „Poštovati prava svakog građanina i obezbijediti da svi građani imaju pravedan tretman predstavljajju osnovne principe EU a BiH se obavezala na poštivanje ovih principa potpisivanjem međunarodnih konvencija o ljudskim pravima.“ 

S druge strane, naglasila je Dianiskova, bolje upravljanje zatvorima je ključni elemenat unapređenja pravosudnog  sistema. Krajnji cilj je da sve zemlje u EU, te one koje se žele pridružiti Uniji, imaju zajedničko područje bezbjednosti.

„Standard po kojem se postupa prema zatvorenicima u svakoj zemlji EU mora biti jedinstven“, dodala je Dianiskova.

Također je istakla da je Delegacija EU u BiH detaljno pregledala izvještaj, dala komentare na dokument i pozvala domaće institucije da uvaže izvještaj i prema njemu djeluju.

Prema riječima šefice Ureda Vijeća Evrope Mary- Ann Hennessey, cilj programa je da se usklade standardi upravljanja zatvorima u BiH sa standardima Evropske unije.

„Pravda se mora zadovoljiti ali se mora i vidjeti da je pravda zadovoljena“, dodala je.

Hennessy je istakla da je veoma zadovoljna saradnjom da domaćim institucijama, a posebno sa upravama zatvora.

Tanja Rakušić Hadžić, šefica Jedinice za zatvore i policiju u Vijeću Evrope, kazala je kako je reforma zatvora jedno od ključnih pitanja za Vijeće Evrope jer zauzima veliki značaj u naporima da se uspostavi moderno društvo.

Predstavnici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine smatraju da je projekat bio veoma koristan jer je postignut napredak u usklađivanju zakonskih i podzakonskih akata sa legislativom EU i zbog obuke inspektora iz BiH.

Tokom konferencije učesnicima je rečeno je da je na državnom nivou doneseno i izmijenjeno 20 pravnih akata iz ove oblasti, a ovaj trend usklađivanja zakonske regulative na državnom nivou pratili su i entiteti. Također, napravljeni su veliki pomaci u pogledu nadzora i smještaja zatvorenika, povećani zatvorski kapaciteti, te pokrenuta izgradnja državnog zatvora koji bi trebao biti završen do 2013. godine.

Europa.ba