Deklaracija visoke predstavnice Catherine Ashton u ime EU-a povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, 17. maja 2011.

„Danas slavimo Međunarodni dan protiv homofobije. Želim ponovno potvrditi snažno opredjeljenje Evropske unije i svoje lično za pravo svih osoba da uživaju sva ljudska prava bez diskriminacije.

Diljem svijeta, rodni identitet i seksualna orijentacija i dalje se nepravedno koriste kao izgovor za ozbiljna kršenja ljudskih prava. Lezbijke, homoseksualci, biseksualne osobe, transvestiti i dvospolne osobe (LGBTI) i dalje su predmetom progona, diskriminacije i grubog maltretiranja često uključujući ekstremne oblike nasilja. Transvestiti i dvospolne osobe posebno su osjetljiva skupina unutar LGBTI osoba. Oko 80 država i dalje kriminalizira istospolne odnose između odraslih saglasnih osoba, dok ih čak sedam za to predviđa smrtnu kaznu. To nije u skladu s međunarodnim zakonima o ljudskim pravima.

EU poziva sve države da zaustave djela nasilja, kaznene sankcije i kršenja ljudskih prava protiv pojedinaca zbog njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Na ovaj dan također odajemo počast Davidu Katou i Johnu Edisonu Ramirezu, istaknutim LGBTI aktivistima, koji su ubijeni prošle godine i koji bi željeli preporučiti izbor LGBT-aktivistice iz Ugande Kashe Jacqueline Nabagesera za laureata za renomiranu nagradu „Martin Ennals” koja se dodjeljuje braniteljima ljudskih prava.

U sklopu svog opredjeljenja da promovira i štiti ljudska prava, Evropska unija je u junu usvojila „Programski paket za promociju i zaštitu uživanja ljudskih prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih osoba, transvestita i dvospolnih osoba (LGBTI)”. Također, putem Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (European Instrument for Democracy and Human Rights), EU podržava nekoliko organizacija koje brane prava LGBTI osoba ili koje štite LGBTI osobe branitelje ljudskih prava.

U tom je kontekstu Europska unija toplo pozdravila Zajedničku izjavu pod nazivom „Zaustaviti djela nasilja i uz njih vezana kršenja ljudskih prava na temelju seksualne orjentacije i rodnog identiteta” u ime 85 zemalja sa svih kontinenata na Vijeću za ljudska prava UN-a 22. marta 2011. Petnaest država članica EU-a sudjelovalo je u radnoj skupini koja je radila na pripremi te izjave a sve države članice EU-a dale su svoju punu potporu toj inicijativi. Zajedničkom izjavom iskazuje se rastuće opredjeljenje međunarodne zajednice za promociju i zaštitu ljudskih prava svih osoba, nezavisno od njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.”

Europa.ba