Održan seminar za predstavnike institucija Federacije Bosne i Hercegovine: „Uloga procesa konsultacija i praćenja učinaka projekata organizacija civilnog društva finansiranih iz javnih sredstava u civilnom dijalogu“

U okviru projekta Cidi “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansira Evropska unija, u četvrtak 19. maja 2011. godine u Sarajevu, u hotelu Bosnia održan je seminar za predstavnike institucija Federacije Bosne i Hercegovine. Seminar je zvanično otvorila gđa. Mirsada Jahić pomoćnik sekretara, Sekreterijat Vlade FBiH. Na seminaru su gosti-predavači, gđa. Mirsada Jahić, pomoćnik sekretara, Sekreterijat Vlade FBiH, gđa. Ranka Ninković Papić, Direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH, gđa. Marina Buza Vidas, načelnica Odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i g. Goran Čerkez, Pomoćnik ministra, Ministarstvo zdravlja Federacije BiH predstavili razvoj sistema za praćenje i procjenu učinaka finansiranih projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora te ulogu procesa konsultacija sa zainteresiranom javnošću u civilnom dijalogu. Na seminaru je učestvovalo 12 predstavnika institucija Federacije Bosne i Hercegovine. Za dodatne informacije možete se obratiti projektnom timu na tel: +387 33 260 356 ili putem emaila: info@cidi.ba; www.cidi.ba.

Osoba za kontakt: Maja Smrzlić, Savjetnica za komunikacije i organizaciju događaja

Europa.ba