ZAJEDNIČKA IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

Brisel, 19. maj 2011.

Predstavnici Evropske komisije i institucija Bosne i Hercegovine su se sastali u Briselu kako bi razgovarali o nivou približavanja pravilima EU u oblastima ekonomskih i finansijskih pitanja i statistike i preuzimanja tih propisa.

Napredak Bosne i Hercegovine (BiH) u procesu evropskih integracija zavisi od toga u kojoj mjeri zemlja ispunjava uslove iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa EU. Delegacije Evropske komisije i Bosne i Hercegovine su zajednički donijele sljedeće zaključke: Iako ima dokaza koji ukazuju na tekući trend ekonomskog oporavka, oporavak je još uvijek slab i neujednačen, što je uveliko uzrokovano vanjskim događanjima. Nepotpuna agenda strukturnih reformi i slab kvalitet javnih finansija predstavljaju prepreku postavljanju temelja za održiv rast u Bosni i Hercegovini, više potaknut iznutra. Komisija je pozdravila ažurirani srednjeročni plan makroekonomskog razvoja koji je predstavljen na sastanku, ali je istakla negativne rizike koji su za njega vezani.

Komisija je ohrabrila BiH da preduzme dodatne napore u svojim strukturnim reformama kako bi poboljšala poslovno okruženje i pospješila domaće izvore rasta. To obuhvata reforme kojima se povećava učešće na tržištu rada, reforme u sektoru penzija i nastavak reformi sistema socijalnih beneficija, kako bi se povećala spremnost na rad.

Komisija je izrazila zabrinutost činjenicom da nije postignut sporazum o usvajanju Globalnog fiskalnog okvira za period 2011-2013. Takva situacija ozbiljno šteti transparentnosti, održivosti i pouzdanosti javnih finansija u BiH. Komisija je pozvala sve strane da preduzmu sve potrebne korake radi usvajanja ovogodišnjeg Globalnog fiskalnog okvira za period 2012-2014.

Komisija je podsjetila da je usvajanje Globalnog fiskalnog okvira bilo i jedan od glavnih uslova za odobravanje makrofinansijske pomoći Komisije. Radi ovog nedostatka političkog sporazuma, Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti sa rizikom da izgubi kredit od Evropske unije u iznosu od 100 milona €, koji bi pomogao državi u djelotvornom riješavanju ekonomskih problema i smanjenju budžetskih pritisaka.

Komisija je takođe zabrinuta zbog posljedica političke blokade nakon izbora 3. oktobra po državne javne finansije i poslovno okruženje.

BiH treba da nastavi sa fiskalnom konsolidacijom na svim nivoima vlasti kako bi se stvorila čvršća osnova za javne finansije i poboljšao kvalitet javnih finansija smanjenjem trenutno velikog javnog sektora i prebacivanjem javnih sredstava na aktivnosti koje više pospješuju rast.

Komisija je istakla da BiH mora hitno pronaći održivo rješenje za trenutni mehanizam određivanja koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnog oporezivanja. Fiskalna stabilnost je ključni element za ekonomske kriterije iz Kopenhagena. Komisija je spremna da obezbijedi pomoć i finansiranje za makroekonomsku i fiskalnu reviziju ovog mehanizma, koja se također zasniva na najboljoj praksi država članica EU. To je naročito hitno, budući da trenutni plan za Brčko distrikt ističe 31. decembra 2011. Komisija je pozvala Fiskalno vijeće da preuzme vodeću ulogu u procesu postizanja dogovora između svih zainteresovanih strana. BiH se složila da izvještava Privremeni odbor o planiranim koracima na tom području, naročito kada se radi o Brčko distriktu. Komisija je izrazila žaljenje zbog toga što nijedan predstavnik Federalnog ministarstva finansija nije bio na prisutan drugog dana sastanka. Postignut je tek ograničen napredak kada se radi o saradnji između agencija/zavoda za statistiku i Uprave za indirektno oporezivanje. Iako nije postignut nikakav napredak u pogledu usvajanja Zakona o popisu stanovništva, pripremne aktivnosti su dosta uznapredovale.

BiH se obavezala da će do 1. jula 2013. podnijeti Komisiji izvještaj o  podacima za BDP po glavi stanovnika u skladu sa nivoom NUTS II. S tim u vezi, Komisija je pozdravila uspostavljanje Međuresorne radne grupe za izradu prijedloga klasifikacije teritorijalnih jedinica za statistiku i ohrabrila  BiH da intenzivnije radi na dijalogu koji bi doveo do prvog prijedloga u najkraćem mogućem roku. Taj posao je ključan za svako daljnje finansiranje EU.

Postignut je ograničen napredak u pogledu pravilnog otvaranja nacionalnih računa i uspostavljanju poslovne statistike.

Napredak je bio spor u vezi izrade podzakonskih akata za Javnu unutrašnju reviziju i zakonodavstva o dijelovima vlasti zaduženim za finansijsko upravljanje i kontrolu. Odbor za koordinaciju tri centralne jedinice za harmonizaciju (CHU) osigurava jedinstvenu platformu za Javnu unutrašnju finansijsku kontrolu (PIFC) u BiH. Komisija je pozvala BiH da osigura dovoljno ljudskih resursa za centralne jedinice za harmonizaciju, posebno u Federaciji, za provođenje PIFC-a.

Komisija je izrazila zabrinutost da je još od stupanja na snagu Zakona o ministarstvima, Vanjski ured za reviziju klasificiran kao nezavisno državno tijelo koje je odgovorno izvršnoj vlasti. To predstavlja uplitanje u nezavisnost Ureda za reviziju. O tom pitanju se već raspravljalo 2010. godine na istom Pododboru. BiH se složila da detaljno izvještava Privremeni odbor o stanju stvari i trenutnoj situaciji.

Europa.ba