Podrška Delegacije EU pristupu BiH programima Zajednice/ Evropske unije

Konferencija o programima Evropske unije održana je u ponedjeljak u Sarajevu, u organizaciji Delegacije EU u BiH i Direkcije za Evropske integracije BiH.

Konferencija je organizovana u saradnji sa Projektom podrške EU Vladi Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija i koordinacije pomoći zajednice – faza III. Skup je bio prilika da se prezentiraju programi Zajednice i mogućnosti koje nude institucijama BiH kako bi ih podržali na putu ka članstvu u EU. Dva predstavnika vlade Republike Hrvatske pozvani su da prezentiraju iskustva svoje zemlje i da govore o prednostima i poukama učešća Hrvatske u programima EU.

„Imamo veliki broj programa u raznim oblastima“, kazao je Johann Hesse, šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH. Dodao je da Delegacija EU želi pripremiti institucije BiH za pristup Zajednici/ programima EU s obzirom da je Bosna i Hercegovina potencijalna kandidatkinja za članstvo u EU.

„Dogovoreno je da zemlje- potencijalni kandidati ne moraju plaćati puni finansijski doprinos za učestvovanje u programima“ objasnio je Hesse dodajući da se iz IPA fondova može pokriti maksimalno 90 posto učešća u programima a ostatak iz lokalnih budžeta. 

Nevenka Savić, direktorica Direkcije za Evropske integracije BiH je naglasila da EU još od Solunske konferencije 2003. godine aktivno podržava zemlje Zapadnog Balkana da se uključuju u programe Zajednice:

„Do sada je BiH prisutna u dva EU programa: prvi je Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj  a drugi je program Kultura“, navela je.

Direkcija za evropske integracije priprema pristupanje u još tri programa: Program mediji, Program za preduzetnike i inovacijsko društvo i program Evropa za građane“, kazala je. Nevenka Savić je objasnila i način funkcioniranja programa EU, po kojem država koja aplicira daje finansijski doprinos za ulaznu kartu:

„Kada BiH plati ulaznu kartu, naši kandidati mogu aplicirati za učešće u relevantnim programima. Postoji omjer između troškova ulazne karte i raspoloživih fondova stoga je važno pratiti je li BiH aktivno uključena kako bi mogla iskoristiti sredstva koja su joj na raspolaganju“ istakla je i dodala: „ako imamo više projekata, više ćemo sredstva iskoristiti“. Angelina Pudar, šefica Odsjeka za podršku učešću BiH u EU programima, pri Direkciji za Evropske integracije BiH je naglasila da je ulazna karta za Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj za 2009. godinu iznosila milion eura, za 2010 – 1, 5 miliona eura, a ovu godinu karta je dva miliona eura.

„Ovaj program ima budžet od 50 milijardi eura koje zemlje imaju na raspolaganju  povući kroz projekte, pa su zato ulazne karte visoke“, kazala je Pudar i dodala da su ulazne karte za program Kultura po 50.000 eura za 2011, 2012. i 2013. godinu.  

Europa.ba