Komesar Štefan Füle otvara Struktuisani dijalog o pravosuđu u okviru PSP između EU i BiH, 6. juna

Evropski komesar za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefan Füle stiže u Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak. Komesar Füle će se susresti sa članovima Predsjedništva BiH u Sarajevu, te sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci gdje će otvoriti Struktuisani dijalog o pravosuđu između EU i BiH u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP).

Najavljujući ovu posjetu, komesar Štefan Füle je izjavio: „Otpočinjući dijalog o reformama u oblasti pravosuđa u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja, EU vlastima Bosne i Hercegovine nudi značajnu platformu. Ovim dijalogom se otvara prilika koja ne smije biti propuštena.“

Sva sredstva javnog informisanja su pozvana da prisustvuju sljedećim medijskim događajima u ponedjeljak 6. juna:

12:45 Sastanak sa članovima Predsjedništva BiH – samo za kamermane i fotoreportere (zgrada Predsjedništva BiH)

13:15 Izjave za medije člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i komesara Fülea (zgrada Predsjedništva BiH)

16:30 Struktuisani dijalog o pravosuđu između EU i BiH: Pozdravno i uvodno izlaganje komesara Fülea – samo za kamermane i fotoreportere

18:00 Sastanak sa predsjednikom RS Miloradom Dodikom (Predsjednička palata RS, Banja Luka)

18:20 Izjava za medije predsjednika RS Milorada Dodika i komesara Fülea (Predsjednička palata RS, Banja Luka)

 

***

EU i Bosna i Hercegovina

Struktuisani dijalog o pravosuđu

Evropska unija intenzivira svoju saradnju sa Bosnom i Hercegovinom kako bi razgovarali o reformama koje su od ključnog značaja za dalje napredovanje prema EU. Pored sektorske saradnje koja je uspostavljena na osnovu Privremenog sporazuma, EU uspostavlja i Struktuisani dijalog o pravosuđu u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja.

Glavni cilj ovog dijaloga je konsolidacija vladavine zakona i uspostava nezavisnog, efikasnog, nepristrasnog i odgovornog sistema pravosuđa na području cijele zemlje i u korist svih njenih građana.

Diskutovaće se o nizu pitanja koja se tiču pravosuđa od strukture, nadležnosti preko metoda rada pravosudnih institucija kako bi se cjelokupni sistem u Bosni i Hercegovini uskladio sa evropskim standardima i propisima.

Evropska komisija pozdravlja spremnost Bosne i Hercegovine da prođe ovaj proces pun izazova koji su prošle sve zemlje kandidatkinje za članstvo tokom njihovih procesa evropskih integracija u kontekstu Kopenhagenških kriterija za prijem u EU. EU će za ove potrebe staviti na raspolaganje značajnu tehničku savjetodavnu i finansijsku podršku.

Uvodni sastanak Struktuisanog dijaloga će se održati 6. juna u Banja Luci u prisustvu komesara Štefana Fülea. Delegaciju BiH će predvoditi minister pravosuđa Bariša Čolak. Sastanku će prisustvovati svi relevantni predstavnici kako državnog tako i entitetskih nivoa, te Brčko distrikta.

Uvodni će biti praćen serijom dodatnih sastanaka u cilju pomaganja Bosni i Hercegovini da ostvari održivi napredak u ovoj izuzetno značajnoj oblasti.

Europa.ba