EU želi vidjeti napredak BiH u zakonodavnom i strateškom okviru za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u BiH

Okrugli sto o uspostavljanju harmoniziranog sistema podrške za  mala i srednja preduzeća (SME), održan je u ponedjeljak u Sarajevu, u okviru podrške Evropske unije razvoju malog i srednjeg poduzetništva u Bosni i Hercegovini.

Cilj okruglog stola bio je upoznati učesnike sa aktuelnom situacijom vezanom za podršku malom biznisu u BiH i kreirati platformu  za razmjenu mišljenja o tome kako nova strategija razvoja malih i srednjih preduzeća može poboljšati trenutnu situaciju u ovom sektoru i što bolje iskoristiti potencijalnu podršku Evropske unije.

Stoga je događaj u Sarajevu okupio poslanike Parlamenta BiH, predstavnike ključnih institucija sa državnog, entitetskih i nivoa Brčko distrikta, te predstavnike privrednih komora i akademske zajednice. Okrugli sto organizirali su Projekat podrške politikama i institucionalnom jačanju kapaciteta za razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH, koji finansira Evropska unija i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MoFTER).

Šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji Evropske unije u BiH, gosp. Johann Hesse, pojasnio je uslove u kojima EU pruža podršku politikama za razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH. Rekao je da je napredak zadnjih godina bio izuzetno spor, ali i da su u zadnje vrijeme napravljeni neki ohrabrujući pomaci. Apelovao je na učesnike da rade zajedno na izgradnji harmoniziranog sistema podrške, koji je u skladu sa dobrim praksama iz EU, a koji bi osigurao nastavak podrške EU Bosni i Hercegovini za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Posebno je istakao naredni sastanak IPA Monitoring komiteta koji će se održati 1. jula 2011., te naglasio da se do tada mora pokazati napredak u ovom sektoru kako bi EU nastavila sa finansiranjem.

Hesse je objasnio da će se na sastanku IPA monitoring komitet razmatrati dostignuća vezana za nacrt novog Zakona o malom i srednjem poduzetništvu, Vijeće za malo i srednje poduzetništvo i Strategiju malog i srednjeg poduzetništva. Druga revizija koja predstoji vezana je za EU akt o malom biznisu. Ovo su ključni događaji za BiH. Izvještaji ovih revizija će, u velikoj mjeri, uticati na dalju podršku i finansiranje Evropske unije.

„Kada vršimo programiranje i raspodjele naših sredstava, uzimamo u obzir  dva važna aspekta“ rekao je Hesse. „Prvo vodimo računa o zakonodavnom okviru i važno je da u ovoj oblasti zakonodavstvo BiH bude usaglašeno sa zakonodavstvom EU. Drugi aspekt je u vezi sa strategijama i razvojim politikama jer isto tako BiH treba uskladiti strateške prioritete sa strateškim prioritetima EU“, napomenuo je i dodao da, istovremeno, EU putem grantova daje direktnu pomoć malim i srednjim poduzetnicima ali da još nije usvojem Zakon o malom i srednjem poduzetništvu u BIH. „Stoga je teško planirati razne vidove pomoći koje će biti na raspolaganju“ zaključio je Hesse.

Prema Hesseu postoje četiri značajna pitanja gdje EU želi vidjeti napredak: „Prvo se tiče postojeće strategije za razvoj malog i srednjeg poduzetništva koja istice ove godine. Drugo pitanje je vezano za Zakon o malom i srednjem poduzetništvu koji mora biti usvojen. Treće pitanje se odnosi na lokaciju i strukturu Agencije za malo i srednje poduzetništvo a četvrto na Vijeće za malo i srednje poduzetnišvo“.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Mladen Zirojević naglasio je potrebu izgradnje efikasnog sistema podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH, te pozvao institucije sa svih nivoa na saradnju i zajednički rad. Malim i srednjim preduzećima u BiH potrebna je snažna podrška kao i poslovna infrastruktura u vidu  poslovnih zona i tehnoloških parkova.

Europa.ba