Iskustva i izazovi u javnom zdravstvu – Zdravlje ne poznaje granice

Dvodnevna naučna konferencija „Iskustva i izazovi u novom javnom zdravstvu – Zdravlje u svim politikama“, počela je u srijedu u Sarajevu. Cilj konferencije je osvrnuti se na postignuća u javnom zdravstvu, kao i razmijeniti nove ideje u oblasti javno-zdravstvenih intervencija.

Koncept „Zdravlja u svim politikama“ i njegova primjena u intersektoralnoj saradnji i partnerstvu biće prezentiran kroz praktične primjere u temama kao što su– Zdravi grad, Škola koja promovira zdravlje, Promocija zdravlja na radnom mjestu, Zdrava bolnica i Zdravstvene komunikacijske mreže. Konferencija će razmatrati ulogu  NVO i civilnog društva.

Skup je organizovao projekat kojeg finansira EU pod nazivom „Jačanje Instituta/ Zavoda za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini“, u partnerstvu sa primarnim korisnikom projekta, Ministarstvom civilnih poslova BiH, kao i Ministarstvom zdravstva FBiH, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjelom za zdravstvo i ostale usluge Distrikta Brčko.

Šef Odjela operacija u Delegaciji EU u BiH, Boris Iarochevitch je naglasio da je konferencija dio IPA projekta „koji se fokusira na  konkretne i uspješne rezultate.“ „Drago nam je da imamo regionalni pristup jer zdravlje ne poznaje granice“, kazao je Iarochevitch.

On je naglasio da se javno zdravlje tiče svakog čovjeka, te da treba pokriti sve starosne grupe, a da je konferencija samo dio šireg programa za javnost, dok će drugi uključiiti građane kroz različite sportske aktivnosti u raznim dijelovima Sarajeva.  Direktorica regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu Szuazsanna Jakab naglasila je da je tema konferencije bitna ne samo za BiH, već cijelu jugoistočnu Evropu, ali i Evropu u cjelini.

„WHO je prisutna u BiH i biće prisutna i dalje. Bosna i Hercegovina   je članica Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope te će vršiti dužnost predsjedavajućeg ovom organizacijom u narednih šest mjeseci“, kazala je Jakab. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović je poručio da BiH još nosi teret ratnih zbivanja i teži reformama.

„Svaka država nastoji da obezbijedi uslove za poboljšanje zdravlja što i jeste misija javnog zdravlja. Samo zdravi pojedinci i zajednice mogu voditi društvo u napredak“, kazao je Nović.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a Ranko Škrbić je najavio da će u Banjoj Luci 13. i 14. oktobra biti održana regionalna konferencija ministara zdravstva, dok je njegov kolega iz FBiH Rusmir Mesihović istakao da koncept zdravlja treba uvesti u sve javne politike. „Za dobre usluge u javnom zdravstvu, ključni elemenat je prikupljanje informacija i analiza podataka neophodnih za sliku o zdravstvenom stanju u državi“, kazao je Admir Čandić, šef odjela za zdravstvo i ostale usluge Distrikta Brčko.

Europa.ba