Komesar Štefan Füle posjetio BiH 6. juna

“Ovo nije vrijeme za političke igre u Bosni i Hercegovini. Ovo je vrijeme kada političari trebaju postići dogovor utemeljen na evropskoj perspektivi.“ Ova je bila suštinska poruka Evropskog komesara za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefana Fülea, prilikom posjete Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 6. juna.

Tokom posjete, komesar Füle se sastao sa Predsjedništvom BiH u Sarajevu i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci.

Izjava komesara Füle i člana BiH Predsjedništva Bakira Izetbegovića Izjava komesara Füle i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika

U Banja Luci je komesar otvorio Struktuisani dijalog o pravosuđu između EU i BiH u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja. Glavni cilj ovog dijaloga je konsolidacija vladavine zakona i uspostava nezavisnog, efikasnog, nepristrasnog i odgovornog sistema pravosuđa na području cijele zemlje i u korist svih njenih građana. Delegaciju BiH je predvodio ministar pravosuđa Bariša Čolak, a na sastanku su prisustvovali svi relevantni predstavnici kako državnog tako i entitetskih nivoa, te Brčko distrikta.

Diskutovalo se o nizu pitanja koja se tiču pravosuđa od strukture, nadležnosti preko metoda rada pravosudnih institucija kako bi se cjelokupni sistem u Bosni i Hercegovini uskladio sa evropskim standardima i propisima. Naknadni sastanci o dijalogu će uslijediti.

Europa.ba