Zajednička izjava visoke predstavnice/potpredsjednice Catherine Ashton, potpredsjednice Viviane Reding, komesara za razvoj Andrisa Piebalgsa i komesara za trgovinu Karela de Guchta

“Danas obilježavamo Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada.

EU pozdravlja stalan pad dječijeg rada od 2006. godine, kada je Međunarodna organizacija rada (ILO) postavila vizionarski cilj: ukidanje najgorih oblika dječijeg rada do 2016. godine.

Takođe nas ohrabruje prošlogodišnji izvještaj ILO-a, gdje se vidi da stopa dječijeg rada najbrže opada u najopasnijim područjima rada i kod najosjetljivijih grupa djece.

Međutim, nema mjesta zadovoljstvu: nevjerovatnih 115 miliona djece i dalje je izloženo radu u opasnim uslovima, a globalan pad dječijeg rada nije primijećen u svim regionima i kod svih kategorija djece. Iako je EU prošle godine najavila konkretne inicijative, moramo da povećamo napore u borbi protiv dječijeg rada, naročito njegovih najgorih oblika i učvrstimo dječija prava kroz sveobuhvatan pristup kojim će se eliminisati osnovni uzroci ove pojave. Politika razvoja EU bori se protiv dječijeg rada kroz usmjerene programe obrazovanja i smanjenja siromaštva, kao što su kampanja “Stop dječijem radu”, “Obrazovanje za brze inicijative” i planovi obrazovanja posebno prilagođeni svakoj zemlji.

Vjerujemo da EU i njene države članice treba da razgovaraju o mogućim zajedničkim aktivnostima na postizanju cilja postavljenog za 2016. godinu, a to je svijet bez najgorih oblika dječijeg rada, pri čemu bi se u vidu imala Haška mapa puta iz 2010.

U međuvremenu, pozivamo naše partnere da ratifikuju i primijene relevantne konvencije ILO-a, kao i Konvenciju UN o pravima djetete i njene fakultativne protokole.

Nastavićemo da promovišemo bolju zaštitu djece i eliminisanje najgorih oblika dječijeg rada kroz naše inicijative u multilateralnim tijelima, naročito Generalnoj skupštini UN, Savjetu za ljudska prava i Međunarodnoj organizaciji rada”.

Pozadina

Prošle godine, Komisija je objavila poziv za podnošenje prijedloga za borbu protiv dječijeg rada u vrijednosti od €11 miliona, a upućen je nevladinim organizacijama, privatnom sektoru i regionalnim organima vlasti. U saradnji sa ILO-om, Komisija ima projekat, vrijedan €14 miliona, pod nazivom TACKLE o dječijem radu i obrazovanju.

Europa.ba