Održana obuka za koordinatore konsultacija sa zainteresiranom javnošću

U okviru projekta Cidi „Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansira Evropska unija, u srijedu 08. juna 2011. godine u Sarajevu, u Delegaciji Europske unije u BiH održana je obuka za koordinatore konsultacija sa zainteresiranom javnošću.

Na seminaru su gosti-predavači, g. Niko Grubešić, pomoćnik ministra, Ministarstvo pravde BiH, i gđa. Vesna Lendić Kasalo, načelnica Odjela za opće programe i strategije, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, učesnicima predstavili pravila o konsultacijama, obrasce za proces konsultacija kao i prezentovali konsultativni proces sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja Strategije za reformu sektora pravde. Također, proces konsultacija sa zainteresiranom javnošću u Hrvatskoj: pregled pravnog i institucionalnog okvira, iskustva i naučene selekcije, je predstavljen učesnicima obuke.

Na obuci je učestvovalo 21 predstavnik/ca ispred Vijeća ministara BiH uključujući: Ministarstvo pravde BiH; Ministarstvo civilnih poslova BiH; Ministartsvo za ljudska prava i izbjeglice BiH; Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvo sigurnosti BiH.

Za dodatne informacije možete se obratiti projektnom timu na tel: +387 33 260 356 ili putem emaila: info@cidi.ba; www.cidi.ba.

Osoba za kontakt: Maja Smrzlić, Savjetnica za komunikacije i organizaciju događaja

Europa.ba