Volonterizam najviše cijene ljudi kojima treba pomoć društva

„Volonterizam u Evropskoj uniji je različito uređen u svakoj zemlji članici. Zbog toga je Evropska komisija odlučila da 2011. godinu proglasi Evropskom godinom volonterizma kako bismo vidjeli koja su rješenja najbolje urađena na evropskom nivou, a koja na lokalnom i državnim nivoima“, kazala je šefica Sekcije operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH, Natalia Dianiskova tokom seminara „Mladi jugoistočne Evrope za Evropsku godinu volonterizma 2011“.

"Prema našim istraživanjima, postoji razlika u procentu ljudi koji volontiraju na nivou EU. U zemljama poput Švedske volontira oko 40 posto stanovništva, dok je u zemljama poput Italije i Španije taj procenat ljudi uključenih u volontiranje manji od 10 posto" kazala je Dianiskova te dodala kako je u cilj Evropske godine volonterizma da se vidi kakva je situacija u tom pogledu i kako da se privuče pažnja na postojanje tih razlika. Prema njenim riječima u okviru EU odobrena su dva miliona eura za implementiranje programa koji se odnose na volonterizam. Svaka zemlja može da kandiduje svoj program i da preporuke kako nabolje urediti ovu oblast. Seminar o politici volontiranja u Jugoistočnoj Evropi se u Sarajevu održava od 20. do 25. juna 2011. godine.

Cilj seminara je da okupi sve ključne stakeholdere politike volontiranja u Jugoistočnoj Evropi kako bi razmijenili iskustva, najbolje prakse i znanja u definiranju i implementiranju volonterskih politika u JIE. Učesnici seminara su mladi iz cijele regije, a okuplja ih Mreža mladih jugoistočne Evrope (SEEYN) u koju je uključeno 16 nevladinih organizacija iz Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Zamjenica šefa misije u Ambasadi Poljske u BiH Emanuela Suprowicz kaže da je u njenoj zemlji volonterizam na solidnom nivou. Također je mišljenja da je volonterizam u svakoj zemlji stvar dobre volje ljudi. Ona je istakla da je vrlo sretna što njena zemlja u narednom periodu preuzima predsjedavanje Evropskom unijom dok još traje Evropska godina volonterizma jer, kako kaže, jako je važno raditi na promociji volonterizma, postizanju kohezije društva i podizanju volonterizma na viši nivo.

Aida Daguda, direktorica Centra za promociju civilnog društva, smatra da se o volonterizmu treba više razgovarati jer je to potencijal koji svakom društvu može puno doprinijeti, a u BiH se, nažalost, taj potencijal ne koristi dovoljno. „Prema iskustvu u dosadašnjem radu širom BiH ima mnogo ljudi u ovoj zemlji koji žele učiniti nešto za zajednicu, da pomognu i da poboljšaju uslove života“ kaže Daguda. Međutim, njima treba podrška u vidu povoljnog zakonskog okvira za volonterski rad. Upravo je seminar prilika da se vidi kako je to u drugim zemljama uređeno.

Opći utisak učesnika konferencije je da se volonterizmu ne poklanja pažnja koja bi trebala, ali ga cijene ljudi koji imaju neposredne koristi od volonterizma, ljudi kojima je potrebna pomoć u zajednici. S druge strane, ljudi koji volontiraju na taj način stiču nova iskustva, životna i radna. Volonterizam je prilika koju mladi bez posla ne bi trebali propustiti jer će im volontiranje u kompanijama, nevladinim organizacijama i vladinim institucijama omogućiti sticanje znanja i iskustva te olakšati pronalaženje posla. . Ovaj događaj podržava Vijeće Evrope- Evropska fondacija za mlade, Misija OSCE-a u BiH, Evropska komisija- program Mladi u akciji, Projekat tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u BiH (TACSO BiH) i Centar za promociju civilnog društva (CSPC). Više informacija o Evropskoj godini volonterizna dostupno je na http://europa.eu/volunteering/

Europa.ba