Za građane BiH prva asocijacija na EU je bolja ekonomija

Rezultati istraživanja stavova građana Bosne i Hercegovine naspram Evropske unije, promovirani su  u četvrtak u Sarajevu.

Istraživač mr. Srđan Puhalo uradio je publikaciju „Na putu ka EU“ uz podršku Delegacije EU u BiH. Publikacija je bazirana na istraživanju provedenom u decembru 2010. godine na uzorku od 1.500 punoljetnih bh. građana u 61 opštini u BiH. Pitanja koja su obuhvaćena kroz upitnik bila su o tome na šta građane asocira pojam „Evropska unija“ i koliko se lično osjećaju Evropljanima, te koji su njihovi strahovi kada je u pitanju EU a šta bi prema njihovom mišljenju mogle biti koristi i brojna druga pitanja.

Doprinos publikaciji su dale i koautorice mr. Tija Memišević, direktorica Evropskog istraživačkog centra u Sarajevu, koja je predstavila probleme integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, kao i doc. dr. Nermina Mujagić sa sarajevskog Fakulteta političkih nauka koja je prezentirala analizu problematike Evropske unije i građana BiH „između univerzalnog i etičkog“.

Srđan Puhalo je istakao kako je istraživanje pokazalo da je građanima u BiH prva asocijacija na EU – bolja ekonomija. „Ekonomske teme su glavne, a ljudima prvo na pamet pada više radnih mjesta, a potom bolja budućnost za mlade. Ljudi u EU gledaju kao na nešto što će im donijeti bolji ekonomski život“, kazao je Puhalo.

On je naglasio da 90 posto građana BiH želi u EU. Od toga je 43 posto želi ulazak u EU bez obzira na sve, dok veliki procenat podržava ulazak u EU, ali samo: „ako će od toga imati neke koristi.“

„Dakle, očekuje se korist“ rekao je. „Ovo je ključni momenat koji je ujedinio sve te ljude i koji će ih usmjeriti ka EU.“

Zanimljivo je i da se 54 posto ispitanika osjeća Evropljanima, a 43,5 posto izjavilo je da se ne osjeća tako.

„Evropljanima se najviše osjećaju pripadnici hrvatske etničke grupe, slijedi bošnjačka, a najmanje se Evropljanima osjeća srpska etnička grupa“, kazao je Puhalo i dodao da se strahovi, pogotovo u Republici Srpskoj, odnose na to da bi entiteti mogli biti ukinuti. Koautorica Tija Memišević je istakla da velika podrška ulasku u EU nije praćena konkretnim akcijama političara.

„Problem je što djelovanje političkih stranaka ne održava želju građana, pa se tako ni na posljednjim izborima tema EU nije često spominjala“, kazala je Memišević. „Političari namjerno izbjegavaju pružati informacije o EU i građanima se svjesno manipuliše.

Jer, kada se opredijelite za EU, morate preuzeti odgovornost, procesi moraju postati transparentni i moraju se pokazati rezultati. Iz populističke ulazi se u polje racionalne politke, a to sužava prostor za djelovanje političkih elita.“

Europa.ba