ZAJEDNIČKA IZJAVA EVROPSKE KOMISIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine (BiH) su se sastali u Briselu s ciljem održavanja četvrtog sastanka Privremenog odbora u okviru Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.  

Na sastanku su diskutovali o nivou približavanja i preuzimanja pravila i standardā Evropske unije iz svih oblasti i zaključili da se u cjelini može zabilježiti tek ograničeni napredak, najviše iz razloga nepostojanja vlasti na državnom nivou već devet mjeseci.

Komisija je podsjetila na dva uvjeta koje BiH treba ispuniti za kredibilan zahtjev za članstvo:  izmjene Ustava BiH s ciljem usklađivanja s Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i usvajanje Zakona o državnoj pomoći.   Komisija je spomenula potrebu za djelotvornim i efikasnim mehanizmom koordinacije između države, entiteta i Brčko distrikta u pogledu preuzimanja, provedbe i provođenja zakona Evropske unije u BiH.

Dvije strane su se složile da će osigurati blagovremeno praćenje struktrnog dijaloga o pravosuđu koji je nedavno pokrenut u BiH.   Komisija je pozdravila činjenicu da je BiH otpočela s aktivnostima na prikupljanju potrebnih informacija i podataka.  Odgovori koje dostavi BiH će biti analizirani na sljedećem sastanku početkom jeseni.   Komisija je pozdravila napore BiH da nastavi s provedbom aktivnosti koje se tiču vizne liberalizacije, kao što je uspostavljanje pouzdanog sistema za razmjenu podataka između organa za provedbu zakona do kraja godine. Komisija je također podsjetila na potrebu hitnog imenovanja direktora Agencije za borbu protiv korupcije.   Komisija je pozvala BiH da ostvari napredak u oblasti reforme javne uprave. Izrazila je zabrinutost u pogledu trenutne diskusije o zakonodavnim promjenama u Federaciji BiH.  Vodeće pozicije trebaju biti popunjene u skladu s načelom državne službe zasnovane na stručnosti.   Komisija je pozdravila planove Federacije BiH za rješavanje problema razdvajanja djece u školama i povećanje socijalne uključenosti.   Glavne zainteresovane strane u zemlji još uvijek nisu postigle dogovor o Globalnom fiskalnom okviru 2011-2013. Zbog toga se državi i entitetima ne može dodijeliti makro finansijska pomoć EU u iznosu od  100 miliona eura.   Komisija je izrazila zabrinutost zbog činjenice da još uvijek nije postignut sporazum o budžetu na nivou države.   Komisija je pozvala Parlamentarnu skupštinu BiH da konačno postigne sporazum o Zakonu o popisu stanovništva.  To bi zemlji omogućilo da izvrši popis u 2012. godini, sa zakašnjenjem od godinu dana. Dvije strane su se složile da se Privremeni sporazum u pogledu carina i oporezivanja u cjelini provodi nesmetano. To je jedan od glavnih razloga za povećanje trgovine industrijskim i poljoprivrednim proizvodima između BiH i EU.   Komisija je apelirala na BiH da ukloni sve protekcionističke mjere. Komisija je pojasnila da je zahtjev za označavanjem piva koje se uvozi u BiH i po kojem se najmanje 50% proizvoda porijeklom iz BiH mora nalaziti na policama velikih supermarketa u Federaciji BiH diskriminatoran i protivan Privremenom sporazumu.    BiH ostvaruje napredak u oblasti veterinarske i fitosanitarne kontrole i kontrole sigurnosti hrane.   To omogućava Komisiji da na vrijeme ocijeni sistem kontrole u cilju odobravanja izvoza većeg broja poljoprivrednih proizvoda u EU. Komisija je pozvala BiH da uloži posebne napore u približavanju zakonodavstva iz oblasti javnih nabavki odgovarajućim direktivama EU.  Postojeći sistem je fragmentiran, nedovoljno transparentan i ne ostavlja dovoljno prostora za konkurenciju.  To otvara vrata korupciji i dovodi do toga da javni organi svake godine trpe značajne finansijske gubitke.  

Obje strane će u novembru započeti sljedeći ciklus sastanaka pododbora uz nadu da će se procesi približavanja i preuzimanja zakonodavstva ubrzati nakon što se uspostave sve institucije. 

Europa.ba