BiH ostvarila napredak u borbi protiv ilegalnih migracija i organizovanog kriminala

Rezultati postignuti u provedbi Twining projekta „Podrška Ministarstvu sigurnosti, Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i drugim nadležnim organima u učinkovitom upravljanju migracijama“ predstavljeni su na završnoj konferenciji koja je održana u petak u Sarajevu. Projekat je finansirala Evropska unija u iznosu od 750.000 eura iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć iz 2007. godine, a provodili su ga Služba za imigraciju i naturalizaciju Holandije i Danska imigraciona služba.

Prema riječima vršioca dužnosti šefa Delegacije EU u BiH, Renza Daviddija, ovaj projekat je sastavni dio šire pomoći Evropske uniji Bosni i Hercegovini u oblasti migracija i azila sa ciljem učinkovitijim upravljanjem migracijama i azilom u BiH, i suzbijanjem nezakonitih aktivnosti vezanih za  borbu protiv trgovine ljudima u skladu sa standardima EU.

„U zadnjih 10 godina, EU je davala podršku BiH u borbi protiv ilegalnih migracija i organizovanog kriminala jačanjem provedbenih kapaciteta Granične policije, Ministarstva sigurnosti, SIPA-e, kao i ostalih nadležnih aktera. Evropska unija je veoma zadovoljna što može vidjeti napredak u ovoj oblasti, poput: dobre provedbe Zakona o kretanju, boravku stranaca i azilu, objavljivanja trećeg profila migracija BiH, provedbe Državne strategije u oblasti migracija, punog korištenja Informacionog sistema za migracije, funkcionisanja centra za prihvat ilegalnih migranata, uspješne provedbe Sporazuma o readmisiji između EU i BiH, te unaprijeđene međuagencijske saradnje kroz uspostavu koordinacijskog tijela za provođenje strategije i akcionog plana u oblasti migracija i azila“, rekao je Daviddi.

Daviddi je takođe naglasio da je u toku provedbe ovog projekta koja je trajala 18 mjeseci, izvršena je procjena funkcionalnosti postojećeg sistema za upravljanje migracijama što je za rezultat imalo pet konkretnih preporuka za preraspodjelu nadležnosti između odgovornih institucija u okviru trenutnog sistema upravljanja migracijama kao i za racionalizaciju određenih procesa i procedura što bi trebalo rezultirati u efikasnijem i isplativijem upravljanu migracijama.

Voditelj projekta, Bert van Hoorn, iz Službe za imigraciju i naturalizaciju Ministarstva unutarnjih poslova Kraljevine Holandije je ovom prilikom kazao da su stručnjaci iz Holandije, Danske i BiH, kao i stručnjaci iz drugih zemalja EU, analizirali postojeći zakonski okvir u oblasti migracija i azila te dali 51 preporuku kako bi se bh. zakonodavstvo usaglasilo sa šengenskom pravnom tekovinom.

„Dug je put pred vama da biste postali dio evropske porodice, ali mislim da vam je cilj sada jasniji“, rekao je on. Van Hoorn je dodao kako je prvi konkretan rezultat to što je Ministarstvo sigurnosti već počelo raditi na pripremanju izmjena i dopuna zakona o kretanju i boravku stranaca.

Prema riječima ministra sigurnosti BiH Sadika Ahmetovića, cilj strategije upravljanja migracijama jeste usklađivanje ovoga sistema sa EU, a osim toga cilj je i učestvovati u razvoju sistema upravljanja migracijama na regionalnom nivou, te pripremiti se za uključivanje migracijskog sistema BiH u evropski sistem migracija.

Holandski ambasador u BiH Van Voorst tot Voors je kazao kako su migracije stalna tema razgovora u EU jer su one vrlo važne za svaku zemlju.

Ambasadorica Kraljevine Danske u BiH Kirsten Geelan je kazala kako joj je drago da je ukinut vizni režim za građane BiH u vrijeme provođenja ovoga projekta, jer putovanje bez viza omogućava uspostavljanje kontakata, razvijanje poslovnih veza te mogućnost da građani zapadnog Balkana bolje upoznaju EU.

U aktivnostima koje su vođene u okviru ovog projekta učestvovalo je oko 400 službenika bh. institucija i sa njima su radila 63 strana stručnjaka.

Europa.ba