Nakon 2013: Integrisana pretpristupna pomoć

Evropska komisija je danas predstavila finansijske prioritete za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Predlaže se izdvajanje 12,5 milijardi eura* za politiku proširenja EU, čime bi se omogućio nastavak pružanja podrške zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama na sadašnjem nivou.

Povjerenik za proširenje i politiku susjedstva Štefan Füle izjavio je: „Prijedlog Komisije da se zadrži postojeći nivo pretpristupne pomoći omogućiće Evropskoj uniji da nastavi pružati snažnu podršku nastojanjima naših partnera da se pripreme za pristupanje EU i poboljšaju svoje reforme. To će, u konačnici, rezultirati većom sigurnošću i napretkom za sve nas".

EU će nastaviti pružati finansijsku pomoć putem integrisanog pretpristupnog instrumenta zemljama koje će biti obuhvaćene proširenjem, a na temelju pozitivnog iskustva sa sadašnjim Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA). Pravila će se pojednostaviti kako bi se olakšalo pružanje te pomoći i kako bi se napori ponovno fokusirali na reformske potrebe u svakoj pojedinačnoj zemlji. Taj će instrument nagraditi napore zemalja kandidata u ispunjavanju pristupnih mjerila i potaknuće ih da ciljeve strategije Evropa 2020. integrišu u svoje nacionalne prioritete.

Pomoć će se pružati na temelju sveobuhvatnih reformskih strategija, s naglaskom na regionalnu saradnju, primjenu zakona i standarda EU, sposobnost upravljanja unutrašnjim politikama EU nakon pristupanja i ostvarivanje opipljivih društvenih i privrednih rezultata u zemljama korisnicama. Poboljšaće se korištenje inovativnih finansijskih aranžmana dogovorenih s međunarodnim finansijskim institucijama, pri čemu će fondovi EU imati ulogu katalizatora za finansiranje ulaganja u infrastrukturu.

Komisija će krajem godine predložiti detaljnu regulaciju za novi pretpristupni instrument.

Više informacija o finansijskim prioritetima Komisije možete saznati na http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/799&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Primjeri uspješnog provođenja postojećih programa:  

http://ec.europa.eu/enlargement/projects-in-focus/selected-projects/index_en.htm

*Izraženo u stalnim cijenama 2011

Europa.ba