EU i UNICEF pokreću projekat za zaštitu djece od nasilja u Jugoistočnoj Evropi

Evropska unija i UNICEF danas su objavili novu zajedničku inicijativu vrijednu 1,65 miliona eura posvećenu jačanju javnih usluga s ciljem identifikacije, praćenja i rješavanja nasilja nad djecom u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Turskoj, kroz jačanje partnerstva između civilnog društva i donosioca odluka na državnom nivou. Regionalne aktivnosti koje su planirane u okviru ove dvogodišnje inicijative usmjerene su na jačanje znanja i razmjenu iskustava između ključnih međuvladinih organizacija, mreža nezavisnih monitoring tijela i platformi civilnog društva.

“Ovo je jedan značajan projekat koji prepoznaje potrebu pružanja bolje zaštite za našu djecu od nasilja u porodici, školi i zajednici, nasilja koje veoma često prođe neprimijećeno. Radi se o dobrom primjeru saradnje između međunarodnih organizacija i civilnog društva, kao i širokom rasponu uloga koje u regionu ima EU”, izjavio je Evropski komesar za proširenje i  politiku susjedstva, Štefan Füle.

“Javne usluge moraju igrati jasnu ulogu u pružanju podrške i zaštiti djece od nasilja,” naglasio je Steven Allen, Regionalni direktor UNICEF-a za zemlje Centralne i Istočne Evrope i Zajednice nezavisnih država. “UNICEF nastavlja da razvija saradnju između civilnog društva, donosioca politike i zajednica na podršci porodicama i stvaranju okruženja za njegu i zaštitu djece.”

U sklopu projekta koji će trajati od 2011. do 2013. godine, četiri navedene zemlje će analizirati nedostatke u smislu odgovornosti i reagovanja koji eventualno postoje u sistemima javnih usluga. Njihovim rješavanjem će davaoci usluga koji rade sa djecom biti spremniji da identificiraju slučajeve nasilja nad djecom i, u skladu s tim, poboljšaju upućivanje takvih slučajeva stručnjacima.

Državne mreže civilnog društva i formalna nezavisna monitoring tijela, kao što su ombudsmeni ili institucije za praćenje dječjih prava, će se takođe uključiti i obučiti da bi se podigla svijest, unaprijedilo prikupljanje, praćenje i analiziranje podataka, te doprinijelo političkom dijalogu o nasilju nad djecom.

Finansijska podrška je obezbijeđena iz Fonda za civilno društvo (Civil Society Facility – CSF) – višekorisničkog programa za 2010. u okviru Instrumenta predpristupne pomoći (IPA). Kako se navodi u Strategiji i izazovima proširenja 2010.-2011. , Fond za civilno društvo (CSF), koji je osnovan 2008. godine, pomaže organizacijama civilnog društva da osnaže svoje kapacitete i profesionalizam, što im omogućava da se uključe u efikasan dijalog sa javnim i privatnim akterima i prate napredak u oblastima kao što je vladavina zakona i poštovanje temeljnih prava. Iz Fonda se finansiraju inicijative na lokalnom nivou, regionalno umrežavanje i kratkoročne posjete EU.

Pozadina

Bosna i Hercegovina: Treba uspostaviti inkluzivne sisteme za sprječavanje i rješavanje nasilja nad djecom.

UNICEF će raditi zajedno sa već uspostavljenom mrežom NVO,  ombudsmenima i djecom na daljnjem jačanju njihovih kapaciteta za praćenje dječjih prava i nasilja nad djecom na sistematičniji način. U Projektu će se podaci koje proizvode različite institucije a prikuplja ih Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, skupa sa kvalitativnim podacima koje prikupljaju NVO na nivou zajednice, unijeti u jedinstveni sistem, što će omogućiti kombinovanje administrativnih podataka sa studijama slučajeva i soft indikatorima koje su prikupile NVO. Tehnička podrška će se usmjeriti na poboljšanje sistema upravljanja podacima za praćenje slučajeva nasilja.

UNICEF će, takođe, razvijati kapacitete i podržavati ključne vladine institucije u zagovaranju na osnovu dokaza, i izradi politike. Na osnovu procjene i analize nedostataka, projekat će izraditi standarde, protokole, opise poslova i mehanizme upućivanja, te unaprijediti kapacitete davalaca usluga u svim socijalnim sektorima na najmanje 10 lokacija. Cilj je da se uspostave inkluzivni sistemi zaštite koji će efikasnije sprečavati i rješavati nasilje nad djecom. UNICEF će osnažiti međusektorsku saradnju i uvesti profesionalnu odgovornost i monitoring primjene usvojenih procedura.

Ovim projektom će se podržati jačanje kapaciteta ombudsmena i organizacija civilnog društva da utiču na javne debate o ključnim pitanjima nasilja nad djecom.  I UNICEF će, skupa sa svojim partnerima, zagovarati izdvajanje resursa za zaštitu djece i njihovih porodica.

Kontakt: Nela Kacmarcik, UNICEF BiH nkacmarcik@unicef.org +387 61 192 084

Europa.ba