Studenti Univerziteta Sjeverne Karoline posjetili Banjalučku kancelariju Delegacije EU u BiH

Banjalučku kancelariju Delegacije Evropske unije u BiH je 30. 07. 2011. posjetila grupa studenata Univerziteta Sjeverne Karoline.

Šef kancelarije, gdin Giulio Zanni, ih je upoznao sa  trenutnim odnosima između EU i Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, kao i o budućim perspektivama. U pratnji studenata je bio prof. Robert M. Jenkins, direktor Centra za slavenske, euroazijske i istočnoevropske studije Univerziteta Sjeverna Karolina.

Europa.ba