EU izdvaja 5,5 milijardi eura za reforme na Zapadnom Balkanu, Turskoj i Islandu

Europska komisija je 12. jula predstavila završne planove za finansijsku potporu sadašnjim reformama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Islandu, Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu za razdoblje od 2011. do 2013. godine. U tim planovima, nazvanim Višegodišnji indikativni planovi (MIPD), prikazana je revidirana strategija finansiranja u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

„Ta sredstva trebala bi djelovati kao katalizator za poticanje reformi u zemljama obuhvaćenim proširenjem i podržavati te zemlje na putu ka evropskim integracijama. Pomoć EU imaće i izravan učinak na svakodnevni život građana tako što će pridonijeti poboljšanju vladavine prava, upravljanja, socijalnih uslova i ekonomskih perspektiva što je posebno važno zato što se više zemalja u regiji upravo oporavlja od ekonomske krize“, rekao je povjerenik za proširenje i politiku susjedstva Štefan Füle. Finansiranje će se fokusirati na područja kao što su reforma pravosuđa i javne uprave, jačanje regionalne saradnje u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, na izgradnju snažnog civilnog društva, jačanje reformi, na regionalnu saradnja u obrazovanju, kao i na podršku dugoročnom oporavku od ekonomske krize ulaganje u infrastrukturne projekte.

Evropska komisija je zadnjih godina preduzela brojne korake u jačanju veze između prioriteta utvrđenih u strategiji proširenja EU, u izvještajima Komisije o napretku i u programiranju pomoći kroz IPA. Imajući u vidu ovaj cilj, Komisija je usvojila sistem planiranja pretpristupne pomoći po sektorima. S obzirom na posebnu pažnju koja im se poklanja u raznim zemljama korisnicama sektori također uključuju između ostalog, razvoj privatnih sektora, transport, okolinu, klimatske promjene i energiju, poljoprivredu i ruralni razvoj.

Oko 10 posto raspoloživih sredstava iz IPA biće dodijeljeno za jačanje multilateralnih odnosa na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, u područjima koja se smatraju ključnim za evropske integracije i stabilnost u regiji i tamo gdje postoji jasna potreba za regionalnom saradnjom: u rješavanju prekograničnih problema, povećanju učinkovitosti kroz užu saradnju, u korištenju postojećih instrumenata i omogućavanju rada mreža stručnjaka. Sredstva koja će biti na raspolaganju za tu svrhu u razdoblju od 2011. do 2013. iznose 521 milion eura.

Indikativni iznosi sredstava IPA dodijeljeni za razdoblje od 2011. do 2013:

Zemlja

Planirani iznos u milionima eura (brojke se temelje na sadašnjim cijenama)

Hrvatska

430,00

Island

28,00

Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija

304,76

Turska

2586,90

Albanija

257,73

Bosna i Hercegovina

314,22

Crna Gora

91,28

Srbija

587,00

Kosovo* 

203,61

Program za više korisnika

520,97

Prekogranična suradnja

214,28

UKUPNO 2011.-2013.

5538,75

 

Opšti podaci

Od 2007. godine, zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje primaju ciljana sredstva i potporu EU kroz jedan kanal – Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Ukupna pretpristupna sredstva za razdoblje od 2007. do 2013. iznose 11,5 milijardi eura. IPA se sastoji od pet komponenata: Komponenta I: jačanje kapaciteta i izgradnja institucija Komponenta II: prekogranična suradnja Komponenta III: regionalna saradnja Komponenta IV: razvoj ljudskih potencijala Komponenta V: ruralni razvoj

Proces pružanja pretpristupne pomoći EU u sklopu programa IPA započinje s definisanjem namjera Komisije u smislu alokacija indikativnih iznosa. Nakon toga slijedi usvajanje strategija temeljenih na posebnim potrebama. One su usvojene u zadnjih nekoliko sedmica i određuju prioritete za finansijsku pomoć EU za razdoblje od 2011. do 2013. godine. Slijedeći korak je priprema programa i korisnika za provedbu pomoći.

Za više informacija:

Europa.ba