EU pomaže BiH željezničkom sektoru u usklađivanju sa EU standardima

Sastanak povodom završetka  projekta o usklađivanju regulative BH željeznica sa direktivama Evropske unije o sigurnosti i interoperabilnosti, je održan 26. jula 2011 u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu.

Evropska unija je obezbijedila 996.000,00 eura za ovaj projekat od vitalnog značaja za razvoj bosanskohercegovačkog željezničkog sektora i osiguraće da on bude u skladu sa evropskim standardima.„Zastarjela željeznička regulativa, nausklađena sa EU Acquis je otežavala posao i za  Regulatorni odbor, zbog nedostatka relevantnih propisa za predstavljanje osnova za regulaciju i inspekciju i za EU u pružanju pomoći u unaprjeđenju bh željezničke infrastrukture koja je dugo godina zanemarivana, i tokom i nakon rata,“ rekla je Natalia Dianiskova, šef odsjeka za socijalni razvoj i među graničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH. „Sretni smo da možemo pružiti pomoć kao odgovor na inicijative iz BiH. Prema uslovima iz Člana 8 Zakona o željeznicama, omogućili smo da  Regulatorni odbor napravi nacrt propisa o željezničkom sektoru u skladu sa Acquis-om,  i Tehničkim specifikacijama o ineroperabilnosti”.

Konzorcijum firmi ITALFERR i IRD, koji je radio na realizaciji projekta, je napravio cjelovit nacrt propisa za željeznički sektor, uključujući željezničku infrastrukturu, željeznički vozni park i operacije na željeznici, kao završni proizvod. Nacrt propisa uključuje sve relevantne direktive EU, tehničke specifikacije interoperabilnosti (TSI), COTIF sa aneksima i međunarodne željezničke propise, u koje su već ugrađene i prenešene relevantne odredbe Acquis koje se odnose na željeznički sektor.

„S ovim setom predloženih propisa i njihovim usvajanjem i primjenom, bh željeznički sektor će osigurati potreban nivo sigurnosti i interoperabilnosti,” istakao je ministar  transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, Rudo Vidović .

Formalno uručujući cjelokupni set dokumenta (od ukupno 3.500 stranica) ministru  Vidoviću, Dianiskova je poručila zvaničnicima iz oblasti transporta na državnom i entitetskim nivoima, kao i Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine i direktorima Željeznica FBiH i RS: „da ulože sve svoje napore u dostizanju krajnjeg rezultata, bez odlaganja. Samo tako ćete otvoriti put ka daljnjem napretku željezničkog sektora u BiH – te imati pristup fondovima za finansiranje ovakvih inicijativa. To će, također, pomoći u održavanju vodeće uloge u regionu u primjeni reformi u željeznicama.”

Europa.ba