Seminar o inkluziji Roma: Put za Bosnu i Hercegovinu

Nastojeći poboljšati ekonomske uvjete i društvenu inkluziju Roma, Evropska komisija je 4. jula u Sarajevi organizirala radionicu „Seminar o inkluziji Roma: Put za Bosnu i Hercegovinu“. Radionica je okupila preko 80 predstavnika lokalnih vlasti, te nevladinih i međunarodnih organizacija, koji su razgovarali i predložili mjere za mnoge izazove s kojima se suočava romska zajednica u ovoj zemlji. Radionica je rezultirala određenim brojem zaključaka sa konkretnim mjerama u polju registracije građana, obrazovanja, zapošljavanja, socijalnih pitanja, zdravstvene zaštite i stambenog zbrinjavanja.

Seminar o inkluziji Roma-Operativni zaključci

Europa.ba