Posjeta BiH institutu za mjeriteljstvo

Predstavnici Delegacije Evropske  unije u Bosni i Hercegovini posjetili su juče BiH Institut za mjeriteljstvo kako bi napravil uvid u stanje opreme koju je obezbijedila Evropska unija. Evropska unija pruža podršku razvoju sistema mjeriteljstva u zemlji kroz sredstva iz programa IPA 2007 i 2008. Finansijska podrška u iznosu od 2 milion eura omogućuje BiH da uspostavi državne etalone sljedive na međunarodnom nivou. Pomenuti etaloni uključuju osnovne jedinice kao sto su masa, temperatura, duzina, elektricna struja, vrijeme i frekvencija, te ostale izvedene jedinice. Ovi drzavni etaloni su sada osnova za kalibriranje mjernih instrumenata u industriji, kod pruzaoca komunalnih usluga, potrosaca i ostalih. Oprema koju je obezbijedila Evropska unija je instalirana na različitim lokacijama u cijeloj zemlji uključujući Sarajevo, Banja Luku, Bijeljinu i Kakanj.

Nakon posjete, Johann Hesse, šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji Evropske  unije, je rekao: „Drago nam je što smo se vidjeli da osoblje Instituta za mjeriteljstvo koristi opremu na profesionalan način. Ova podrška kao i ostale asistencije u području Infrastrukture kvaliteta je važna kako bi se olakšala trgovina između BiH i EU kao i drugih zemalja. Nadamo se da će se oprema koju smo obezbijedili i dalje koristiti i njom rukovati na profesionaln način.“

Europa.ba