Iskustva i rezultati dvogodišnjeg projekta 3P BHRD – nevjerovatne prilike za jedinstvene ljude

Projekat jačanja programskih kapaciteta ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini, okončan je završnom konferencijom na Jahorini 26 augusta, 2011.

Projekat je finansirala EU iz IPA 2007, a njegova implementacija doprinjela je razvoju samoodržive, konkurentne i dinamične poljoprivrede, šumarstva i prehrambenog sektora u BiH na državnom, entitetskim i opštinskim nivoima kroz postepeno jačanje upravljačkih struktura i jačanjem procesa usklađivanja i približavanja ovog sektora Evropskoj uniji.

Johann Hesse, šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji Evropske unije u BiH, izrazio je očekivanja da će učesnici sastanka dati povratnu informaciju o tome koji će od dokumenata koje je proizveo projektni tim biti korišteni u svim ministarstvima BiH koja se bave poljoprivredom. Hesse je također, istakao poređenje između trenutne legislative BiH i EU regulative sada kada Bosna i Hercegovina razmatra podnošenje aplikacije za članstvo u EU.

„IPARD instrument predpristupne pomoći za ruralni razvoj će doprinjeti implementaciji legislative koja se odnosi na zajedničku poljoprivrednu politiku. i trajno prilagođavanje poljoprivrednog sektora i ruralnih područja u zemljama kandidatkinjama“ rekao je Hesse.

Nacrt Vizije za ruralnu Bosnu i Hercegovinu nakon kojeg je uslijedio vodič za praktično strateško planiranje ruralnog razvoja izrađeni su uz sveopštu podršku stanovnika ruralnih područja, javne uprave, nevladinih organizacija i istraživača. LEADER, lokalna akciona grupa za podršku timu, uspostavljena je i detaljno obučena uz upotrebu vodiča izrađenog za ruralne inicijative.

Kroz implementirane aktivnosti projekat je podigao svijest ruralnih zajednica direktnim učešćem i prezentacijom Evropskog koncepta ruralnog razvoja sa ruralnim stanovništvom, savjetnicima za poljoprivredu i predstavnicima uzgajivača. „Neobične situacije, nevjerovatne prilike za jedinstvene ljude“ najkraći je opis okruženja u kojem je radio projektni tim u zadnje dvije godine“, zajednička je ocjena tima za implementaciju na kraju.

Europa.ba