Mladi kao pokretačka snaga na putu ka EU

Institut za razvoj mladih KULT objavio je u četvrtak u Sarajevu, Vodič kroz Zakon o mladima, Federacije Bosne i Hercegovine. Dokument je objavljen u okviru projekta Učešće mladih u strateškom razvoju lokalnih zajednica.

Implementaciju projekta  podržala je Delegacija Evropske unije u BiH u iznosu od 90.000 eura. 

Muamer Logo, saradnik za odnose s javnošću Instituta KULT, istakao je da je Delegacija EU u BiH značajan strateški partner koji pomaže mladim ljudima i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima mladih. Dodao je i da će Vodič doprinijeti efikasnoj implementaciji i razumijevanju Zakona o mladima. Pored pojašnjenja zakona o mladima, Vodič sadrži i dokumente Evropske unije koji se tiču mladih, te poređenja zakona o mladima u FBiH i Republici Srpskoj

Prema riječima Vladimira Pandurevića, voditelja projekta EIDHR, za omladinu i kulturu pri Sekciji operacija Delegacije EU u BiH, Vodič predstavlja ključni rezultat projekta Učešće mladih u strateškom razvoju lokalnih zajednica.

„Vjerujem da će Vodič naći primjenu u svakodnevnom životu i da će mladi ljudi pronaći svoje interesovanje u temama koje zakoni obrađuju“, kaže Pandurević.

Najveća vrijednost ovoga Zakona je, kako je istakla Dženana Alađuz, direktorica  Udruženja Infohouse, što mlade ne posmatra kao problem nego kao resurs i ne kao prepreku na putu ka Evropskoj uniji nego kao pokretačku snagu.

Za Mirjanu Nikolić, predsjednicu Komisije za koordinaciju pitanja mladih BiH, najznačniji dijelovi u Vodiču su evropski dokumenti iz razloga što su mladi po prirodi skloniji da njeguju evropski identitet, a taj identitet podrazumijeva otvorenost prema drugačijem i neprihvatanje centralizma, apsolutizma i dogmatizma. Dakle, mladi su snaga koja će BiH voditi u Evropu.

Pandurević je najavio realizaciju tri projekta u narednoj godini koji će pomoći razvoj omladinskog sektora u BiH.

Europa.ba