Pripreme za IPARD sektorsku analizu u Bosni i Hercegovini – Sastanak koordinacionog odbora

Predstavnici Delegacije EU u BiH, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskih ministarstava poljoprivrede i podregionalnog predstavništva FAO-a za centralnu i istočnu Evropu okupili su se juče u Delegaciji EU u BiH povodom drugog sastanka Koordinacionog odbora pri projektu Priprema za IPARD sektorsku analizu u Bosni i Hercegovini.

Skup je otvorio Dušan Nešković, pomoćnik ministra u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Koordinacioni odbor je razgovarao o ostvarenom napretku projekta koji je pokrenut u januaru 2011. godine s ciljem obezbjeđenja sektorske analize koja će dati relevantne informacije i omogućiti vlastima Bosne i Hercegovine da formulišu IPARD program.

Glavni cilj projekta jeste izrada nezavisne i objektivne sektorske analize ključnih sektora poljoprivrede u Bosni i Hercegovini: meso i mliječni proizvodi, voće i povrće, žitarice (pšenica i kukuruz) i vinarstvo, kao i posebne sektorske analize mogućnosti proširenja privređivanja u ruralnim dijelovima zemlje. Ova sektorska analiza omogućiće pregled stanja u datim sektorima.

u BiH i preporučiti intervencije u okviru date politike koje će doprinijeti modernizaciji ovih sektora, većoj konkurentnosti i ispunjavanju zahtjeva koie nameću standardi EU. Sektorska analiza koristiće institucijama korisnicama programa u pripremama za približavanje BiH  statusu zemlje kandidata za pristupanje EU, kao i IPARD program.

Evropska unija finansira ovaj projekat u iznosu od 500,000 EUR.

Europa.ba