Predajom akreditiva Predsjedništvu BiH, ambassador Sørensen zvanično započeo mandat

Evropska unija je posvećena podršci suverenoj, sigurnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU, izjavio je danas novi šef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i Specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sørensen.

Ambasador Sørensen se obratio na press konferenciji, nedugo nakon predaje akreditiva predsjedavaućem Predsjedništva BiH, Željki Komšiću. Ovom prilikom istakao je da Bosna i Hercegovina ima resurse i kapacitete da ispuni sve potrebne obaveze i napravi kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU- ali i da se u ovoj zemlji mora okupiti politička volja i postići potreban konsenzus koji će ove napore pokrenuti naprijed.

„Dozvolite mi da na početku istaknem da građani, mediji i vlasti Bosne i Hercegovine moraju imati vodeću ulogu u ostvarivanju članstva u EU”, rekao je ambasador Sørensen. Dodao je i da će raditi na promociji interesa zemlje i njenih građana ali da neće djelovati kao zamjena za odgovarajuću vlast.

Ambasador Sørensen je naglasio da su naredni koraci koji se trebaju poduzeti zacrtani u Zaključcima Vijeća EU o Bosni i Hercegovini od 21. marta, 2011.

„Mi ćemo podržati popis stanovništva BiH” rekao je osvrćući se na najurgentnije zahtjeve za pristupanje, i dodao da će se u kratkom vremenskom periodu, njegova kancelarija fokusirati na podršku vlastima u implementiranju mjera neophodnih da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu.

To uključuje:

  • Odgovarajuću implementaciju Privremenog sporazuma (dio SSP-a koji je već na snazi);
  • Usvajanje Zakona o državnoj pomoći koji je u skladu sa EU;
  • Korake kojima BiH prihvata presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci.

 

Ambasador Sørensen je istakao da će sada krenuti sa uvodnom rundom kontakata sa predstavnicima vlasti BiH kroz posjete raznim dijelovima zemlje.

„Želimo dati podršku koja će osigurati da se ključni sektori, pravosuđe, administracija, ekonomija i ključna infrastruktura spreme da ispune zahtjeve članstva u EU” rekao je.

Naglasio je i da je EU ojačala svoje prisustvo u BiH, jer vjeruje da će to omogućiti efektnije partnerstvo sa bosanskohercegovačkim liderima i građanima, a da je primarni cilj toga ubrzati napredak zemlje ka članstvu u EU i tako podržati poboljšanje kvaliteta života.

Europa.ba