Prekogranična saradnja zemalja zapadnog Balkana

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Daviddi i direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savić u četvrtak, 20. oktobra 2011. godine, u hotelu „Evropa“ u Sarajevu otvorili su 12. Regionalni koordinacijski sastanak o temi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPP) prekogranične saradnje na zapadnom Balkanu. gionalni koordinacijski sastanci od 2007. godine organiziraju se svakih šest mjeseci kao zajednička platforma za sve relevantne učesnike iz regije kako bi razgovarali o postignućima i razmjeni iskustava i naučenim lekcijama koje se odnose na IPP proces prekogranične saradnje koji se odvija kroz 11 programa u zemljama zapadnog Balkana. jučni ciljevi programa prekogranične saradnje (PGS) jesu pokušati podržati pomirenje i dobrosusjedske odnose na zapadnom Balkanu te promovirati ekonomski i društveni razvoj u pograničnim područjima, kazao je Daviddi. „Ovaj program je važan u smislu promocije evropskih integracija na najnižem nivou, i to bi moglo pomoći zemljama da se upoznaju s temeljima teritorijalne saradnje Strukturalnih fondova“  dodao je. ekogranična saradnja među zemljama zapadnog Balkana  odvija se u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), istakao je Andre Lys, šef Jedinice D1 za finansiranje i ugovaranje DG ELARG. Evropska komisija za ove aktivnosti  izdvojila je preko 100 miliona eura za period od sedam godina (2007. – 2013.). misija je 2007. godine usvojila osam programa PGS za zemlje zapadnog Balkana.   U 2009. godini su se pridružila još dva programa. U istoj godini su pokrenuti prvi pozivi za podnošenje prijedloga i većina ugovora potpisana je 2010. Drugi pozivi za podnošenje prijedloga pokrenuti su 2010. i 2011. godine. nzo Daviddi je naglasio da su izazovna pitanja programa ove vrste složene upravljačke strukture sa relativno ograničenim resursima, kao i kratko vrijeme koje se ima na raspolaganju za pokriće ukupnog opsega posla. On je rekao da će pregled programa PGS u novembru 2011. godine ponuditi priliku da se razmisli o izdvajanjima za 2012. i 2013. godinu. gionalni koordinacijski sastanak bio je organiziran pod pokroviteljstvom programa PGII – prekogranične izgradnje institucija, regionalnim projektom tehničke pomoći koji  finansira EU i pod upravom EK, a koji u bliskoj saradnji s Evropskom komisijom, pruža podršku prekograničnoj saradnji na zapadnom Balkanu. Na sastanku su se okupili predstavnici državnih institucija iz svih zemalja zapadnog Balkana koje su korisnice zadužene za zajedničke prekogranične programe, kao i predstavnici delegacija Evropske unije iz regije i Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje.  

Europa.ba