Procesuiranje ratnih zločina važan je segment priključenja BiH Evropskoj uniji

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku Evropske unije organiziralo je 4. novembra međunarodnu konferenciju o sudskoj praksi u primjeni krivičnog materijalnog prava u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH i regionu.

Tokom konferencije je prezentirana dosadašnja sudska praksa u vezi primjene krivičnog zakona kod predmeta ratnih zločina, o čemu su govorili predstavnici Ustavnog suda BiH, Suda BiH, entitetskih vrhovnih sudova, Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, te predstavnik Višeg suda Srbije.

Henrik Villadsen, šef Pravnog odjela Delegacije Evropske unije u BiH i Ureda specijalnog predstavnika EU, napomenuo je da je trenutno nekoliko pitanja predmet diskusije koja se odnosi na put BiH ka evropskim integracijama.

„Procesuiranje ratnih zločina vrlo je važno za evropske integracije iz dva razloga, a to su jačanje vladavina zakona kao i osiguravanje zaštite temeljnih ljudskih prava“, rekao je  Villadsen  učesnicima konferencije: „Obje ove oblasti nalaze se u poglavljima pregovora BiH za priključivanje EU. Znači, vrlo je važno procesuirati ratne zločine i osigurati prava za pošteno suđenje za građane BiH. Kao članica Vijeća Evrope i Ujedinjenih nacija, BiH se obavezala na poštivanje međunarodnih i Evropske konvencije o ljudskim pravima“.

Milorad Novković, predsjednik VSTV BiH, kazao je da bi prisutni mogli pomoći rješavanju problematičnih pitanja kao što su različite primjene krivičnih i materijalnih zakona u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH.

„To je obaveza koja je trebala i ranije da se rješava, međutim mi smo u VSTV BiH odlučili da pokrenemo ovu inicijativu jer nas na to upućuju i preleminarne preporuke sa održane EU-BiH konferencije strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa”, rekao je Novković:  „Sadašnja praksa je izložena kritici upravo zbog različite primjene krivičnog zakona kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina”. 

 

Europa.ba