Govor komesara Füle-a Prijateljima BiH u Evropskom parlamentu

Štefan Füle

evropski komesar za proširenje i evropsku politiku susjedstva

Prijatelji Bosne i Hercegovine

Evropski parlament

Brisel, 8. novembar, 2011. godine 

 

Dragi prijatelji Bosne i Hercegovine, dragi prijatelji iz Bosne i Hercegovine,

 

dopustite mi da se na samom početku zahvalim gospođi Bozkurt na organizovanju ovog događaja i pozivu da Vam se danas obratim na temu odnosa između EU i Bosne i Hercegovine kako bismo podsjetili jedni druge gdje leže izazovi i šta je potrebno uraditi. Pravila igre su tu i jasno je šta je potrebno. Ono što nam je potrebno je politička volja.

Trenutak nije mogao biti bolji!

 

Prvo: U martu i oktobru, Vijeće ministara vanjskih poslova EU usvojilo je bitne zaključke o Bosni i Hercegovini, čime je uspostavljen okvir za dalji napredak. Obje sjednice Vijeća predstavljaju izraz opredijeljenosti Evropske unije za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine.

 

Drugo: U junu je uspješno pokrenut Strukturisani dijalog o pravosuđu. Sljedeći krug razgovora održaće se 10-11. novembra. Ovaj dijalog je još jedan pokazatelj naše želje da podržimo reformske procese u Bosni i Hercegovini. On je vrijedan instrument koji će dati prve rezultate u predstojećim mjesecima. Po mom viđenju, bitno je da je on pokrenuo ne samo proces, nego je ponudio i instrumente za proces u BiH. 

 

Treće: Od septembra imamo objedinjeno prisustvo EU na terenu – ambasador Sorensen je istovremeno šef Delegacije EU i specijalni predstavnik Evropske unije. Već vidimo prednosti jednog, jasno definisanog mandata, gdje je težište pažnje samo na jednom – da Vam pomognemo u ostvarenju evropskih ambicija.

 

I konačno, svi ste upoznati s tim da je Evropska komisija nedavno usvojila Paket proširenja za 2011. 

Dopustite mi da se zadržim na Paketu proširenja. Paket sadrži dvije osnovne poruke – da je naša politika proširenja EU kredibilna, te da ima moć transformisanja.

Kredibilna je zato što slijedimo zahtjevne kriterijume i uslove i pratimo njihovo ispunjavanje. Zahvaljujući tome, države kandidati za članstvo u EU dostižu više nivoe spremnosti za pristupanje, što ide u korist i njima i Evropskoj uniji.  

Naša politika je kredibilna zato što EU svoja opredjeljenja sprovodi u djelo onda kada države ispune uslove i sprovedu u djelo reforme. To najbolje ilustruje napredak Hrvatske.

Državama kandidatima i potencijalnim kandidatima naša politika donosi dubinsku transformaciju,

– transformaciju u stabilnu, pluralističku demokratiju koja se zalaže i jača vladavinu prava;  

– transformaciju u funkcionalnu tržišnu ekonomiju sa izgledima  dugoročnog prosperiteta;

– transformaciju u moderno društvo koje u potpunosti prihvata vrijednosti na kojima počiva Evropska unija. 

Paket proširanja u sebi sadrži još jednu poruku, ne tako eksplicitnu, mada, sa stanovišta našeg strateškog dokumenta i paketa u cjelini, sasvim očiglednu, a ona glasi: Kad god je nedostatak kredibiliteta posljedica neispunjavanja uslova, to je zato što nije bilo političke volje da se oni ostvare.

Kao posljedica toga:

o    nema ni napretka;

o    nema ni izgleda za razvoj; i

o    nema stvarnih političkih i ekonomskih reformi.

Dozvolite mi da ovdje zastanem. Od prijatelja se očekuje da budu iskreni jedni prema drugima. Kao prijatelj Bosne i Hercegovine, biću otvoren prema Vama – svi moramo raditi predano, kao partneri, kako bismo osigurali da zemlja ne zaostaje za ostalim zemljama regiona.

Naš Izvještaj o Bosni i Hercegovini je veoma jasan u činjenicama koje izlaže – politička i institucionalna blokada se nastavlja; Bosna i Hercegovina nema vladu na državnom nivou; nije ostvaren pomak u reformskim programima čiji je cilj približavanje zemlje EU.

Krajnje je vrijeme da se oformi vlada na državnom nivou koja će pomoći  reformski proces.

Svi znamo šta je potrebno, kao što svi znamo šta je do sada urađeno.

Dajte sada da vidimo šta nam je činiti dalje – do kraja ove godine i ubuduće!

Ovdje bih napomenuo dvije stvari –

Prvo: ne zna se da li će Bosna i Hercegovina biti u stanju da oformi vladu na državnom nivou do kraja ove godine, niti da li će se opredijeliti za sprovođenje  evropske reforme. Prilika da napravite iskorak u oba pravca je tu i ja vas molim da je iskoristite! Ali dopustite da budem jasan: nemojte koristiti nepostojanje vlade na državnom nivou kao izgovor za nepodržavanje reforme.

Drugo: Države članice EU imaju mogućnost da u decembru odluče da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, što bi svakako bilo pozdravljeno. Međutim, u slučaju da ne ostvari pomak u odnosu na pomenuta pitanja, Bosna i Hercegovina će automatski prekršiti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Molim vas da o tome pomno razmislite! 

Dopustite mi da se sada okrenem onome šta mi nudimo na različitim nivoima. U pitanju su dve nove stvari:

1) Odmah po završetku Strukturisanog dijaloga ove sedmice, već 14-15. novembra, krećemo sa koordinacionim sastankom na visokom nivou na kome će se razmatrati Instrument za predpristupnu pomoć (IPA) za 2012. godinu, kao i sa tzv. višekorisničkim sastancima, odnosno sastancima sa svim korisnicima, a cilj je da preduprijedimo one probleme na koje smo naišli ove godine i zbog kojih je Bosna i Hercegovina gotovo izgubila 100 miliona eura. Neposredno poslije toga, održaće se sastanak kojim praktično otpočinjemo aktivnosti na programiranju IPA-e 2012-2013. Navedeno iskustvo sa IPA-om je bila dobra lekcija i mi bismo željeli da vam pomognemo u kreiranju mehanizma koji će pomoći da se ubuduće takve stvari izbjegnu.

2) Iskoristićemo iskustvo koje smo stekli u kontekstu Strukturisanog dijaloga da osnažimo pododbore za proces stabilizacije i pridruživanja koji su već aktivni.

15. novembra, održaće se sastanci pododbora za energetiku i saobraćaj.   Sutradan, Evropska komisija će se sastati sa svim akterima koji rade na pitanju “TRANSCO” kompanije i  pokušaćemo da riješimo nastale probleme. Istog dana, u popodnevnim satima, održaće se i razgovori na visokom nivou o bitnoj saobraćajnoj  komunikaciji – koridoru Vc. Razmišljamo o mogućnosti da iz IPA sredstava za 2012. godinu finansiramo izradu arhitektonskog projekta za koridor Vc, jer izgradnja tog koridora nije samo investicija, nego će direktno doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta. Osim toga, više se ne radi samo o GD za proširenje i mom programu, već se sve više uključuju i druge kolege iz Evropske komisije. 

Ipak, i pored svega što činimo, jedino što možemo da učinimo jeste da pomognemo Bosni i Hercegovini da pomogne sâma sebi. Mora postojati evropski konsenzus u zemlji,

o    konsenzus da ćemo zajednički djelovati;

o    konsenzus koji nadilazi entitetsku i stranačku politiku;

o    konsenzus da ćemo poboljšati život Vaših građana i pružiti i njima i njihovoj djeci jednu bolju budućnost.

Politički predstavnici su dokazali da se može kad se hoće. Usaglasili su se oko nekoliko teških reformi, što je omogućilo ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine koji putuju u zemlje Schengen zone.

Nedavno smo vidjeli pozitivne pomake u ispunjavanju nekih uslova: Vijeće ministara je usvojilo Zakon o državnoj pomoći. Uspostavljena je Privremena zajednička komisija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za izvršenje sudske odluke u predmetu „Sejdić-Finci”.  Bosna i Hercegovina sada mora raditi na nadogradnji ovog temelja.

o    Taj zadatak je pred vama, poslanicima. Vaša uloga u stvaranju zajedničke vizije o budućnosti ove zemlje je ključna, i vi je ostvarujete ne samo kroz svoj rad u parlamentu, nego i kroz komunikaciju sa građanima. Važno je da im objasnite koje prednosti donose evropske integracije, a naročito šta je potrebno uraditi da bi se evropske ambicije i ostvarile.

 

 

Dragi prijatelji,

 

ova današnja ceremonija u Evropskom parlamentu i novi podsticaji koje nam je dala Evropska komisija jesu izraz naše opredijeljenosti. Oni su dokaz da su prijatelji uvijek tu kada je potrebno da zajednički iznesemo izazove koji su pred nama.

Treba da iskoristimo vrijeme koje ćemo ovdje zajedno provesti i preduzmemo  neophodne korake da Bosnu i Hercegovinu uvedemo u evropsku eru.

 

Hvala na pažnji!

 

Europa.ba