Izjava Ketrin Ešton, visoke predstavnice/potpredsjednice EK, Andrisa Piebalgsa, komesara EU za razvoj, i Sesilije Malmstrom, komesara EU za unutrašnje poslove, povodom Međunarodnog dana eliminacije nasilja nad ženama

 Danas ističemo našu snažnu privrženost borbi protiv nasilja nad ženama. Jedna od tri žene tokom života pretrpi neki oblik nasilja ili seksualnog zlostavljanja.

Svake godine milioni žena i djevojčica postaju žrtve trgovine ljudima. One bivaju iskorištene u industriji seksa, ili natjerane na služenje u domaćinstvima, ulogu surogat-majke ili brak protiv sopstvene volje.

Ovaj oblik ropstva također pogađa stotine hiljada žena u Evropskoj uniji. EU je već ojačala zakonodavstvo u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i nastaviće da snažno i nedvosmisleno reaguje na ovo fundamentalno kršenje ljudskih prava žena.

U spoljnoj politici, ove godine smo bili inspirirani ulogom koju su žene imale u Arapskom proljeću. One moraju da ostanu suštinski dio promjena koje sada slijede. I u drugim dijelovima svijeta smo ostvarili napredak.

Sljedeće godine, na primjer, počeće realizacija novog programa za borbu protiv seksualnog nasilja u Demokratskoj Republici Kongo.

Međutim, možemo još više, i učinićemo još više.

EU će nastaviti da sarađuje sa partnerskim državama i organizacijama u njihovim naporima da se suprotstave svim oblicima nasilja nad ženama i djevojčicama.

Europa.ba