Tempus informativni dan u BiH

Tempus BiH, u saradnji s Delegacijom Evropske unije u BiH, organizirao je 23. novembra u Sarajevu – Tempus informativni dan. Cilj je bio promovirati nove mogućnosti u okviru Tempus-a i drugih EU programa, s posebnim naglaskom na peti poziv za dostavljanje prijedloga projekata u sklopu programa Tempus IV (2007-2013).

Tempus je program Evropske unije koji podržava modernizaciju visokog obrazovanja u 27 partnerskih zemalja Evropske unije, dakle u Istočnoj Evropi, Srednjoj Aziji, Zapadnom Balkanu i mediteranskoj regiji, prvenstveno kroz projekte univerzitetske saradnje.

Okvirni budžet koji finansira EU u sklopu petog poziva za dostavljanje prijedloga projekta, iznosi 78,1 miliona eura. Osim toga, tu je i dodatnih 12,5 miliona eura za partnerske zemlje južnih i istočnih oblasti – Southern Neighbouring and Eastern Neighbouring area.

Natalia Dianiskova, šefica sekcije Operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji EU u BiH istakla je da je BiH u proteklih 15 godina vrlo aktivno učestvovala u Tempus programu, te da je implementirano oko 240 projekata u vrijednosti od 32,2 miliona eura.

BiH je prošla kroz različite periode reformi i različite vidove saradnje s univerzitetima u Evropskoj uniji, kazala je Dianiskova. Nije to uvijek bio lagan zadatak, posebno kada se radilo o pripremi i implementaciji projekata. Možemo reći da smo zadovoljni nivoom provedbe Tempus projekata u BiH. Nažalost, kada se radi općenito o razvoju u oblasti obrazovanja ne možemo reći da smo zadovoljni onim što se dešava u BiH.

Naglasila je da ovogodišnji Izvještaj o napretku bilježi vrlo mali napredak u obrazovnoj reformi u BiH i konstatuje se da mnoga pitanja ostaju neriješena.  

Mi s vlastima u BiH  ostvarujemo znatan angažman u važnim projektima kroz koje nastojimo unaprijediti stanje u oblasti obrazovanja, istakla je Dianiskova. BiH učestvuje i u drugim projektima EU u oblasti obrazovanja kao što su Erasmus Mundus i Jean Monnet. Moram priznati da je učešće univerziteta u ovim projektima bilo vrlo slabo. Možda će vas ovaj Informativni dan podsjetiti i na druge programe na kojima mogu učestvovati svi zainteresovani. Osim Tempusa, mi ćemo nastaviti pružati podršku razvoju obrazovanja na svim nivoima, od osnovnog do univerzitetskog.

Piia Heinämäki, projektni savjetnik u izvršnoj agenciji za programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) kazala je da je ovaj program podržava reformu i reorganizaciju sistema visokog obrazovanja u partnerskim zemljama uključujući i BiH.

U pretposljednjem pozivu imamo dva projekta gdje je glavni aplikant iz BiH kazala je Heinämäki. Ako pogledamo provedbu Bolonjskog procesa koji je obuhvaćen programom Tempus vidjet ćemo da  je BiH već prilično napredovala u njegovoj implementaciji u različitim segmentima.

Suad Muhibić, šef Tempus kancelarije u BiH kazao je da je peti poziv za aplikacije na Tempus program IV otvoren 4. novembra ove godine, a rok za dostavu aplikacija je 23. februar naredne godine.

Kada je riječ o Tempus programu, mogu samo reći da njime dobijamo mogućnost da uspješno reformiramo neke segmente univerziteta, te da prihvatimo kriterije i referentne vrijednosti koje su danas važeće u Evropskoj uniji, kazao je Muhibić.

Samir Arnautović, prorektor za međunarodnu saradnju, izdavačku djelatnost i studentski standard Univerziteta u Sarajevu naglasio je da reforma obrazovanja u BiH može se najsigurnije odvijati preko ovakvih projekata koje podržava Evropska unija.

Dosadašnja podrška Tempus projekata nije radikalno izmijenila stanje na Univerzitetu u Sarajevu, ali je dala snažan poticaj reformi i afirmirala novi pristup rada na visokoškolskim ustanovama u BiH, kazao je Arnautović a Aida Durić, predstavnica ministarstva civilnih poslova BiH navela je da ovo ministarstvo već godinama podržava rad Tempus programa i priznaje njegovu veliku ulogu u modernizaciji sistema visokog obrazovanja u BiH u skladu s praksama EU,  i u promociji Bolonjskog procesa.

Mogu istaći da se svako godine prijavljuje sve više zainteresovanih korisnika koji dostavljaju veoma kvalitetne projekte i aplikacije, kazala je Durić.

Europa.ba