Grad Sarajevo doprinosi realizaciji projekta EU – Na raskršću svijeta

Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Grada Sarajeva i Fondacije Mozaik pod okriljem projekta koji finansira Evropska unija, održano je u prostorijama uprave Grada Sarajeva, u petak, 2. decembra 2011.

Sporazum o saradnji između Grada Sarajeva i Fondacije Mozaik su potpisali gradonačelnik Sarajeva, Alija Behmen i direktor Fondacije Mozaik, Zoran Puljić. Potpisani Sporazum predstavlja doprinos Grada Sarajeva projektu koji finansira Evropska unija Na raskršću svijeta. Cilj ovog projekta je da se poboljša turistička ponuda u oblasti kulturnog turizma putem podrske razvoju kapaciteta trinaest (13) muzeja i raznolikosti arhitekture grada Sarajeva, te na taj način stimulišu turisti za duži boravak u gradu.

Prisutnima se ovom prilikom obratio i Johann Hesse, šef Odjela Operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH. On je istaknuo važnost takve podrške Evropske unije koja promovira turizam i kulturu i koja je jedina takve vrste namijenjena sarajevskim muzejima. Takođe je naglasio značaj takvih partnerstava između javnog sektora i civilnog društva u osiguranju održivosti i lokalnog vlasništva nad projektnim aktivnostima i rezultatima.

Johann Hesse je zahvalio gradonačelniku Behmenu na svoj dosadašnjoj bliskoj saradnji i podršci u zajedničkim akcijama koje EU podržava u Sarajevu. Jedan od primjera te saradnje je projekt obnove Vijećnice te trebevičke žičare, za koju je opremu donirala Švicarska, a EU će finansirati instalaciju opreme i građevinske radove u iznosu od 2 miliona EUR.

                                                                      ***

EU finansira projekt Na raskršću svijeta iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 300.000 €. Potpisivanjem Sporazuma o saradnji, Grad Sarajevo je postao sufinansijer projekta koji će osigurati sredstva u iznosu od 96.741,00 KM.

Fondacija Mozaik koja je idejni tvorac i realizator projekta, već je kreirala tri kulturno-turističke rute u Sarajevu koje povezuju i jačaju lokalnu turističku ponudu, te na taj način stimulišu održivi ekonomski rast.

Europa.ba