EUROSTAT objavio najnovije statistike – BDP po glavi stanovnika u standardima kupovne moći

Prema podacima EUROSTAT-a, u 2010. godini socijalno stanje građana Bosne i Hercegovine je drugo najniže rangirano u odnosu na zemlje članice EU i kandidate, odnosno potencijalne kandidate.

Dana 13.11.2011. godine, EUROSTAT je objavio drugi revidirani Bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika i stvarna individualna potrošnja (AIC) za zemlje članice EU, kao i za kandidate i potencijalne kandidate. Navedeni pokazatelji su korisni za usporedbu stvarne socijalne razine u zemljama, imajući u vidu da standard kupovne moći ne uključuje razlike u cijenama u različitim zemljama. Prema objavljenim podacima, u prosjeku, državljanin Bosne i Hercegovine proizvodi manje od jedne trećine roba i usluga u usporedbi s europskim prosjekom, a istovremeno troši oko 37% dobara i usluga koje u prosjeku konzumira građanin EU. U prosjeku, svi građani zemalja Zapadnog Balkana, s izuzetkom Hrvatske, proizvode manje od građana Bugarske i Rumunije, a ipak, prosječni građanin Srbije i Crne Gore troši više nego prosječni građanin Bugarske.

Prepoznajući važnost ovog pitanja, Europska unija, u nastojanjima da pomogne BiH da prevlada velike socijalne razlike, zajedno s bh. vlastima, izradila je program podrške s ciljem unaprjeđenja socijalnog stanja. Gotovo trećina pomoći za period od 2011. do 2013. godine, a koja će se usmjeravati putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), namijenjena je programima podrške privrednom i socijalnom razvoju i socijalnoj uključenosti građana BiH, a kako bi se zemlja približila funkcionalnoj tržišnoj ekonomiji, te bila u mogućnosti da se nosi sa konkurentnim pritiskom i tržišnim snagama na jedinstvenom europskom tržištu.

Više informacija dostupno na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-13122011-BP/EN/2-13122011-BP-EN.PDF

Europa.ba