Izjava ambasadora Petera Sorensena o današnjem dogovoru lidera političkih stranaka

Ambasador Peter Sorensen, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, pozdravlja današnji dogovor lidera 6 političkih stranaka o brojnim trenutnim pitanjima, uključujući formiranje Vijeća ministara BiH. Delegacija EU u BiH/EUSR je ohrabrena činjenicom da je postignut kompromis nakon političke blokade koja je trajala mjesecima.

Veoma je važno što su domaći politički lideri uspjeli da pronađu rješenje u vezi sa Zakonom o državnoj pomoći i Zakonom o popisu stanovništva koji su dio evropskog seta zakona i koji su od iznimne važnosti za buduće korake BiH u sklopu procesa EU integracije. Prema zaključcima Vijeća za vanjske poslove EU, iz marta 2011. godine, veoma je važno da BiH napravi kredibilan napor u usklađivanju Ustava sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Delegacija EU u BiH/EUSR ohrabruje BiH vlasti da nastave rješavati probleme državnog budžeta za 2012. godinu i globalnog fiskalnog okvira kako bi se u potpunosti osiguralo funkcioniranje državnih institucija i ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Delegacija EU u BiH/EUSR poziva sve relevantne BiH vlasti da današnje zaključke provedu u što skorijem periodu.

Europa.ba