Izjava o provođenju presude Sejdić i Finci

Portparol Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU u BiH Andy McGuffie je izjavio:

Dobro je poznat stav Evropske unije da Bosna i Hercegovina prioritetno mora uskladiti svoj Ustav sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. To je pravna obaveza BiH prema njenom ugovoru sa EU – Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju – i jedan je od preduslova za razmatranje zahtjeva za članstvo u EU.

Stoga nam je  žao što Privremena zajednička komisija oba doma Parlamenta BiH za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdić i Finci nije postigla sporazum i Parlamentu predložila nacrt amandmana za implementaciju presude Sejdić i Finci.

Ohrabruje odluka Predstavničkog doma BiH od 22. decembra, o nastavku napora za provođenje ove presude, tako što će Privremenoj komisiji produžiti mandat. Međutim, potrebni su konkretniji napori i politička volja da bi se našlo rješenje za ovo krucijalno pitanje.

Takođe pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH da bez daljnjeg odlaganja usvoji zakone o državnoj pomoći i održavanju popisa stanovništva usklađene sa Pravnom stečevinom EU jer je to potrebno za daljnji napredak u vezi sa programom EU.

Kraj

Europa.ba