U organizaciji EU info centra predstavljena izložba i nagradno takmičenje za mlade novinare: „Evropa za nas“

U prostorijama EU info centra u BiH je 28. jula otvorena izložba fotografija i predstavljeno nagradno takmičenje za mlade novinare zajedničkog naziva „Evropa za nas“.

Izloženo je deset izabranih projekata iz cijele Bosne i Hercegovine koji su realizirani uz finansijsku podršku Evropske unije, dok je takmičenje namjenjeno svim mladim novinarima iz BiH u dobi između 18 i 35 godina.

Govoreći na otvaranju izložbe, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Renzo Daviddi, rekao je da su projekti predstavljeni na izložbi samo neki od primjera raznolikosti pomoći koju je EU pružila u posljednjih 20 godina.

„Ideja za takmičenja je nastala da bismo vidjeli kako pomoć Evropske unije percipiraju mladi novinari. Radujemo se njihovim pričama i nadamo se da će na konkretan način pokazati kako je to pomoć Evropske unije imala uticaj na živote bh. građana “, rekao je Daviddi.

Mogućnosti ućešća i propozicije takmičenja  predstavio je Edin Atlić,  voditelj projekta EU info centra u BiH, istakavši da je cilj takmičenja da mladi novinari kroz pisanu priječ privuku pozornost prema procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji.

„Na taj način želimo poboljšati sposobnost  mladih novinara da u pisanom obliku primjene kritičko razmišljanje i objektivnost, te podstaknuti ih da stvaraju kreativne članke o prednostima pomoći Evropske unije u njihovim zajednicama“, istakao Atlić.

Za dodatne informacije o nagradnom takmičenju posjetite: www.EUinfo.ba

EU info centar je projekat koji finansira Evropska unija i ima za cilj povećanje razumijevanja bh. građana o Evropskoj uniji, njenim institucijama, politikama i programima, te o odnosima BiH i EU.

Europa.ba