Ministarski sastanak u okviru Struktuisanog dijaloga između EU i BiH

Ministarski sastanak u okviru Struktuisanog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH održan je 10. septembra u Briselu na poziv komesara za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesa Hahna. Sastanku su prisustvovali ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša, ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Mato Jozić i ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, kao i predsjednik Pravosudne komisije Brčko Distrikta Safet Pizović.

Sastanak je bio prilika da se sagledaju dosadašnji rezultati u kontekstu Struktuisanog dijaloga, kao i da se postigne konsenzus o reformama koje se odnose na funkcioniranje pravosudnog sistema u BiH. Od kada je 2011. godine pokrenut Struktuisani dijalog, Evropska komisija podržava vlasti BiH u identifikovanju nedostataka postojećeg sistema te postizanju dogovora o mogućim rješenjima. Krajnji cilj je i dalje konsolidacija funkcioniranja pravosuđa na svim nivoima, u cijeloj BiH, u skladu s odgovarajućim evropskim standardima i pravnom stečevinom.

Nakon detaljnih i konstruktivnih razgovora o narednim koracima, bh. vlasti su se složile da potpišu protokol čime ponovo ističu svoju snažnu predanost Struktuisanom dijalogu te se složili da rade na ostvarivanju, kao prioritetnog pitanja, reforme pravosuđa na državnom nivou (odnosi se i na Sud BiH i Tužilaštvo BiH) i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Također, dogovoreno je korištenje tehničke pomoći za finaliziranje značajnog paketa reformi, koji će biti razvijen u okviru parametara naznačenih u raznim setovima preporuka koje je izdala Evropska komisija i Venecijanska komisija.

Komesar Hahn je pozdravio potpisivanje Protokola, podsjećajući na važnost Struktuisanog dijaloga, kao jedinog održivog procesa za unapređenje ključnih reformi u pravosudnom sistemu BiH, koji je zasnovan na istinskom vlasništvu. “Pozdravljam predanost koju su iskazali predstavnici BiH i entiteta da zajedno rade na ključnim pitanjima reforme pravosuđa”, rekao je komesar Hahn i dodao: “Evropska komisija je spremna aktivno podržati ovaj proces i očekujem da sve strane konstruktivnim pristupom doprinesu uspješnoj implementaciji. Naš cilj je da ojačamo nezavisnost, odgovornost, nepristrasnost, profesionalizam i efikasnost pravosudnog sistema, u skladu sa relevantnim evropskim standardima”.

Protokol potpisan na ministarskom sastanku održanom u okviru Struktuisanog dijaloga o pravosuđu između EU-BiH, 10. septembar 2015. godine: http://archive.europa.ba/wp-content/uploads/2015/09/PROTOKOL-BHS.pdf

Europa.ba