Reformska agenda koju su nedavno usvojila sva tri nivoa vlasti ima širok opseg i pokriva ekonomske, društvene, administrativne te mjere vladavine prava. Koju reformu biste Vi željeli vidjeti najhitnije provedenu?

Ivana Kešić,  Sarajevo

Od svih predloženih mjera Reformske agende smatram da je prioritetno provesti smanjenjenje poreskog opterećenja na rad i investicije. Jasno, ekonomski učinci ove mjere ogledaju se u povećanju stope zaposlenosti, ali pozitivne efekte treba pratiti i na polju zaštite i promocije ljudskih prava gdje provedba ove mjere stimulativno djeluje na ugovaranje radnih odnosa i smanjenje sive ekonomije, a to znači veći stepen pravne zaštite radnika, njegovih/njenih radnih i osnovnih ljudskih prava. Dugoročno, smanjeni troškovi rada učinili bi ponudu na tržištu rada privlačnijom za strane investitore, a ne smijemo zanemariti ni činjenicu da bi smanjeni troškovi rada smanjili i troškove domaće proizvodnje što bi naše proizvode učinilo jaftinijim, a samim time i konkurentnijim na tržištu. Provođenjem ove reformske mjere zapravo se pokrivaju i druga područja koja tretira Reformska agenda kao što su stvaranje poticajne poslovne klime, jačanje domaće proizvodnje i konkuretnosti, smanjenje stope nezaposlenosti i dugoročno, povećanje javnih prihoda.

Vanja Milašinović, Banja Luka

Smatram da su najhitnije i najneophodnije reforme za BiH one koje se tiču uspostavljanja vladavine prava. Vladavina prava je preduslov sprovođenja svih drugih reformi. Drugim riječima bez vladavine prava, veliki dio reformi kao na primjer onih koje se tiču uspostavljanja efikasne javne uprave, transparentnijeg zapošljavanja, prikupljanja poreza, smanjenja javne potrošnje i reforme socijalnog sistema će biti teško provodive. Iz ugla ekonomiste i nekoga ko često ima priliku da razgovara sa poslovnim ljudima iz Evropske Unije i Sjedinjenih Država najveći problem našeg društva je korupcija. Korupcija odvlači investicije, spriječava otvaranje radnih mjesta, podstiče sivu ekonomiju i negativno utiče na javne finansije. Jedan od lijekova za borbu protiv korupcije je između ostalog vladavina prava i zakona.

Europa.ba