Potpisan sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine o učešću u operacijama upravljanja krizama

Potpisan sporazum Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću u operacijama upravljanja krizama

Visoka predstavnica i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini i ministrica odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Marina Pendeš potpisale su 15. septembra u Briselu Okvirni sporazum o učešću Bosne i Hercegovine u operacijama Evropske unije za upravljanje kriznim situacijama.

Sporazumom se utvrđuje pravni okvir za moguće buduće učešće Bosne i Hercegovine u cijelom nizu vojnih operacija i civilnih misija za upravljanje krizama, koje vodi Evropska unija. Nadalje, Sporazum predstavlja korak naprijed ka većoj razini strukturirane saradnje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine u oblasti sigurnosti.

Evropska unija već ima bliske veze sa Bosnom i Hercegovinom u ovoj oblasti, imajući u vidu da je EUPM, kao prva policijska misija u okviru zajedničke sigurnosne i odbrambene politike Evropske unije, pokrenuta u Bosni i Hercegovini 2003. godine, sa zadatkom pružanja podrške policijskim strukturama do juna 2012. godine. U zemlji je još uvijek prisutna vojna operacija Evropske unije pod nazivom EUFOR Althea, koja je pokrenuta 2004. godine i koja podržava napore BiH na očuvanju sigurnog okruženja kao i propratnu izgradnju kapaciteta i obuku Ministarstva obrane BiH i Oružanih snaga BiH.

Novi okvirni instrument će omogućiti, ovisno od slučaja do slučaja, nesmetano uključivanje Bosne i Hercegovine u postojeće i buduće napore Evropske unije na upravljanju krizama širom svijeta. Time će se izbjeći nepotrebna odlaganja, u slučajevima gdje je Bosna i Hercegovina pozvana i saglasna da učestvuje u operacijama Evropske unije. Instrument će također ponuditi i bolju učinkovitost i fleksibilnost u odgovoru na buduće krize te dodatno potvrditi sve veću ulogu i zalaganje BiH da djeluje kao faktor sigurnosti, posebno u svjetlu njenog trenutačnog doprinosa mirovnim operacijama UN-a.

Europa.ba