Prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i EU

Prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje (u nastavku teksta Vijeće) između Bosne i Hercegovine i Evropske unije održan je 11. 12. 2015. Sastankom je predsjedavala Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, u svojstvu predsjedavajućeg Vijeća za vanjske poslove. Delegaciju BiH predvodio je predsjedavajući Vijeća ministara dr. Denis Zvizdić koji je bio u pratnji zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića te ministra vanjskih poslova Igora Crnadka. Komesar Johannes Hahn je također sudjelovao u sastanku.

Vijeće je pozdravilo stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 1. 6. 2015. godine i pohvalilo Bosnu i Hercegovinu za napredak u 2015. na putu prema Evropskoj uniji. Evropska unija je istakla da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) važan korak za proces integracije Bosne i Hercegovine u EU i da pruža široki okvir unutar kojeg će EU i Bosna i Hercegovina jačati svoju saradnju u vezi sa političkim i ekonomskim kriterijima, kao i  sa trgovinom te usklađivanjem s pravnom stečevinom EU (acquis).

Vijeće se pozvalo na obnovljeni pristup ka Bosni i Hercegovini, koji su poduprli zaključci Vijeća EU od 15. i 16.12.2014., zaključci Vijeća od 16.3.2015. kao i zaključci od 12.10.2015., koji su pozdravili usvajanje Reformske agende od strane vlasti Bosne i Hercegovine. Ovo usvajanje je označilo važan korak ka kredibilnoj implementaciji obaveza koje je poduzelo rukovodstvo Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se vratila na reformske tračnice koje su potrebne da bi država napredovala na svom putu ka EU. Do sada, ohrabrujući rani rezultati su postignuti usvajanjem ključnih reformi. Na ovom osnovu, Vijeće EU je pozvalo Bosnu i Hercegovinu da održi pozitivni zalet nastavljanjem implementacije reformi, u saradnji sa civilnim društvom. Značajan napredak u provedbi Reformske agende je potreban da bi EU razmotrila aplikaciju za članstvo Bosne i Hercegovine. Vijeće je također pozvalo Bosnu i Hercegovinu da se fokusira na poboljšavanje socioekonomske situacije da bi se napravio daljnji napredak u EU integracijama i izbjeglo odvraćanje pažnje raspravom o potencijalnom održavanju referenduma na entitetskom nivou o državnom pravosuđu.

Vijeće je podsjetilo da će Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pomoći Bosni i Hercegovini da uskladi svoje zakonodavstvo i politike sa pravnom stečevinom EU (acquis) u ključnim oblastima, stvarajući novi poticaj za privredu i ekonomsku dobrobit građana zemlje, kao i dodatne prilike za preduzeća iz Bosne i Hercegovine i EU.

Štaviše, Sporazum će dalje ojačati prednosti Privremenog sporazuma, posebno u oblasti trgovine. Unapređenje unutrašnje koordinacije po pitanjima koja se tiču EU će omogućiti da BiH u potpunosti uživa prilike koje ovaj sporazum nudi, naročito kada se uspostavi efikasan i djelotvoran koordinacijski mehanizam koji će funkcionisati i biti prilagođen kako bi odražavao stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju će ostati u centru odnosa između EU i Bosne i Hercegovine sve do pristupanja. Poštovanje obaveza i dužnosti predviđenih Sporazumom, uključujući one u vezi njegove adaptacije nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, je važan dio posvećenosti procesu EU integracija. Vijeće je pozdravilo izjavu Bosne i Hercegovine da pregovore treba ubrzo nastaviti kako bi se našlo međusobno prihvatljivo rješenje u skladu s principom tradicionalne trgovine.

Vijeće je pozdravilo Strategiju i Izvještaj o Bosni i Hercegovini koje je Evropska komisija usvojila 10.11.2015. godine.

Europa.ba