Wigemark: Veliko dostignuće Bosne i Hercegovine na putu ka EU

Nakon današnje pozitivne odluke Savjeta za opšte poslove da zatraži od Evropske komisije da dostavi mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, je izjavio sljedeće:

“U proteklim mjesecima, svjedočili smo značajnom napretku u naporima zemlje da se približi Evropskoj uniji, a današnja odluka Savjeta obilježava veliku prekretnicu za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Ona slijedi naporan rad vođstva zemlje na svim nivoima, koje je pokazalo svoje opredjeljenje reformama. Što je najvažnije, današnja odluka je odgovor na zahtjeve građana za promjene i približavanje Evropskoj uniji.

Ova odluka označava početak procesa u kojem BiH nastoji uhvatiti korak sa susjedima u regionu koji su već kandidati za članstvo u EU. Evropska komisija će sada početi da detaljno procjenjuje trenutnu situaciju u raznim područjima i sektorima u BiH. To će dovesti do sačinjavanja mišljenja o spremnosti BiH da krene naprijed u procesu pristupanja ka statusu kandidata, te eventualno otvori pregovore o pristupanju. Prerano je spekulisati o tome koliko će to trajati.

U međuvremenu, BiH ne smije izgubiti fokus. Reforme koje unapređuju ekonomski rast i socijalnu pravdu, vladavinu zakona i javnu upravu trebaju da se nastave, a lideri i vlasti u BiH ih trebaju rješavati konstruktivno i kroz dijalog.

Reformska agenda obećava mnogo, i postignuti zamah se treba nastaviti. Tempo i učinkovitost reformi za napredak u sklopu procesa EU integracija će u konačnici odrediti proces pristupanja. Učinkovita koordinacija i saradnja između nadležnih vlasti na svim nivoima će biti sve više neophodna da bi se osigurali pomaci u procesu. Samo kroz zajedničke napore, uključujući dijalog, zemlja može napredovati na putu ka Evropskoj uniji.

EU je spremna da pomogne BiH, uz čvrsto uvjerenje da će naše zajedničko putovanje donijeti istinska poboljšanja životima građana ove zemlje.”

Europa.ba